8 min

Ak vám nedošlo oznámenie o Obchodného registra SR, tak si skontrolujte svoje údaje, aby ste neplatili pokutu‪.‬ Buď právny profík

    • Self Help

Ambulancie a lekárne, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, by si mali skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri SR. V októbri minulého roka novel zákona o obchodnom reigistri zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o vybraných osobách do obchodného registra. V decembri bola prijatá ďalšia novela, ktorá spomenutú povinnosť čiastočne zmenila. Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s príslušným registrovým súdom údaje dopĺňa automaticky. Nie v každom prípade sa tak stane. O zápise údajov do obchodného registra, vrátane termínu dokedy zmeny musíte urobiť sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Ambulancie a lekárne, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, by si mali skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri SR. V októbri minulého roka novel zákona o obchodnom reigistri zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o vybraných osobách do obchodného registra. V decembri bola prijatá ďalšia novela, ktorá spomenutú povinnosť čiastočne zmenila. Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s príslušným registrovým súdom údaje dopĺňa automaticky. Nie v každom prípade sa tak stane. O zápise údajov do obchodného registra, vrátane termínu dokedy zmeny musíte urobiť sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

8 min