9 min

Ambulancie a lekárne, nezabudnite potvrdiť do konca septembra firemné údaje v obchodnom registri‪!‬ mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

Ambulancie a lekárne podnikajúce vo forme obchodných spoločností musia do 30. septembra tohto roka aktualizovať spôsob konania štatutárneho orgánu spoločnosti, ak jeho konanie je obmedzené a tiež čo najskôr započať proces zápisu novo vyžadovaných údajov do obchodného registra. Ak ambulancia alebo lekáreň podniká vo forme organizačnej zložky zahraničnej osoby musí v obchodnom registri do 30. septembra tohto roka potvrdiť zapísané údaje a to aj keď sú aktuálne. Inak jej hrozí výmaz. O týchto povinnostiach sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa na čo si máte dať pozor, aby ste sa vyhli výmazu firmy z obchodného registra.

Ambulancie a lekárne podnikajúce vo forme obchodných spoločností musia do 30. septembra tohto roka aktualizovať spôsob konania štatutárneho orgánu spoločnosti, ak jeho konanie je obmedzené a tiež čo najskôr započať proces zápisu novo vyžadovaných údajov do obchodného registra. Ak ambulancia alebo lekáreň podniká vo forme organizačnej zložky zahraničnej osoby musí v obchodnom registri do 30. septembra tohto roka potvrdiť zapísané údaje a to aj keď sú aktuálne. Inak jej hrozí výmaz. O týchto povinnostiach sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa na čo si máte dať pozor, aby ste sa vyhli výmazu firmy z obchodného registra.

9 min

Top Podcasts In Education