50 min

Ars litera s Vierou Obuchovou (6.3.2024 17:00‪)‬ Ars litera

    • Books

Zanietená historička, pamiatkárka a spisovateľka Viera Obuchová venovala celý svoj profesionálny život dejinám Bratislavy. Hlavné mesto skúmala z rôznych uhľov pohľadu a aj vďaka jej úsiliu sa čitatelia môžu neustále dozvedať čosi z bohatej histórie hlavného mesta. Cintorín pri Kozej bráne, Ondrejský cintorín, Veduty Bratislavy - to sú len niektoré z Obuchovej pútavo napísaných kníh.

Zanietená historička, pamiatkárka a spisovateľka Viera Obuchová venovala celý svoj profesionálny život dejinám Bratislavy. Hlavné mesto skúmala z rôznych uhľov pohľadu a aj vďaka jej úsiliu sa čitatelia môžu neustále dozvedať čosi z bohatej histórie hlavného mesta. Cintorín pri Kozej bráne, Ondrejský cintorín, Veduty Bratislavy - to sú len niektoré z Obuchovej pútavo napísaných kníh.

50 min