19 min

Bežte k notárovi, ak nechcete aby do vašej dokumentácie mala prístup polovica rodiny mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

Zdravotnú dokumentáciu pacienta bude musieť lekár po novom sprístupniť aj iným osobám ako samotnému pacientovi. A to bez toho, aby ich splnomocnil. Podľa novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú začiatkom mája tohto roka schválili poslanci a čaká na podpis prezidentky SR bude môcť do zdravotnej dokumentácie pacienta nahliadať širší okruh osôb. Pacient bude musieť u notára overiť dokument, v ktorom uvedie, komu poskytovanie informácií zakazuje. O tejto téme sa podrobnejšie budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNER. Povie vám tiež, prečo si myslí, že spomenutá právna úprava je v rozpore s ústavou.

Zdravotnú dokumentáciu pacienta bude musieť lekár po novom sprístupniť aj iným osobám ako samotnému pacientovi. A to bez toho, aby ich splnomocnil. Podľa novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú začiatkom mája tohto roka schválili poslanci a čaká na podpis prezidentky SR bude môcť do zdravotnej dokumentácie pacienta nahliadať širší okruh osôb. Pacient bude musieť u notára overiť dokument, v ktorom uvedie, komu poskytovanie informácií zakazuje. O tejto téme sa podrobnejšie budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNER. Povie vám tiež, prečo si myslí, že spomenutá právna úprava je v rozpore s ústavou.

19 min

Top Podcasts In Education