47 min

Bez frflania to niekedy nejde. Čo je to starnutie a čo so sebou prináša‪?‬ hmmm... | psychologický podcast

    • Mental Health

V našom podcaste často hovoríme o tom, čo trápi deti a mladých ľudí. Nečudo, veď práve s úmyslom upriamiť pozornosť na duševné ťažkosti, s ktorými zápasia a ich pohľad na svet sme ho aj zakladali. To však nikdy neznamenalo, že naše linky pomoci sú tu len pre túto vekovú skupinu. Veď už od prvých chvíľ od založenia internetovej poradne IPčko.sk, čo bolo pred desiatimi rokmi, nás kontaktovali aj mnohí dospelí. Nie každému však ešte aj dnes vyhovuje komunikácia prostredníctvom chatu. Príkladom sú starší ľudia.

Aj pre nich sme preto pred dvomi rokmi založili našu Krízovú linku pomoci, ktorá ponúka aj telefonické poradenstvo. A na základe týchto rozhovorov čoraz intenzívnejšie vnímame, že ťažkosti, s ktorými zápasí práve staršia generácia, sú podobne ako trápenia mnohých mladých ľudí často prehliadané, zľahčované a nepochopené.

Preto sme sa nielen o tom, čím žijú dnešní seniori a seniorky na Slovensku, s čím najviac zápasia a ako im môžeme skutočne pomôcť, ale aj o tom, čo je to podľa psychológie starnutie, aké biologické, psychologické a aj spoločenské faktory ho ovplyvňujú a ako zdravo a aktívne starnúť, rozprávali so psychologičkou, spoluzakladateľkou OZ Zrejme a zástupkyňou riaditeľa sekcie sociálnych vecí na Magistráte mesta Bratislavy Mgr. Táňou Sedlákovou, PhD.

------------

Súvisiace epizódy:

⌲ O nenásilnej komunikácii: ipcko.sk/ked-slova-ublizuju-najviac-ako-tomu-zabranit
⌲ O komunikácii rodičov s deťmi a mladými ľuďmi: ipcko.sk/velmi-vela-rad-o-tom-ako-komunikovat-s-detmi-a-tinedzermi-o-narocnych-temach
⌲ O neuropsychológii a rehabilitácii pomocou virtuálnej reality: ipcko.sk/psychologia-a-vr-3-preco-nie-je-neuropsychologia-len-modny-vystrelok
⌲ O nádeji: ipcko.sk/nadej-co-to-je-a-ako-ju-nestratit
⌲ O rôznych formách psychologického poradenstva: ipcko.sk/preco-dokaze-zachranit-zivot-aj-obycajny-e-mail


------------

00:00
Úvod

01:35
Ako na našu psychiku vplýva starnutie? Nakoľko je to ovplyvnená starnutím a zmenami mozgu?

03:50
Prečo vnímame starých ľudí ako jednu masu, zväčša s negatívnymi povahovými vlastnosťami?

07:25
Aké je to starnúť v dnešnej dobe na Slovensku? Sme krajinou pre starých ľudí?

12:47
Akými duševnými ťažkosťami najčastejšie trpia seniori a seniorky? Čo je to ageizmus?

17:41
Prečo máme strach zo staroby a prečo máme pocit, že by mala byť najmä o pasivite?

21:13
Sú starí ľudia naozaj takí bezmocní a treba ich chrániť ako sa to často komunikovalo napríklad počas pandémie?

23:46
Ako ľudia v staršom veku vnímajú straty a pocit konečnosti?

26:45
Dá sa vnímať ufrflanosť mnohých starších ľudí ako ich obranný mechanizmus, ktorý je pre nich užitočný?

27:41
Prečo starí ľudia často naletia podvodníkom a čo s tým má osamelosť?

30:01
Akými rôznymi spôsobmi sa dá aktívne starnúť? Môžu byť tieto aktivity atraktívne aj pre iné vekové skupiny?

35:23
Ako pomôcť starým ľuďom? Ako najlepšie s nimi začať rozhovor? Zavisí viac na kvalite, či kvantite spoločne stráveného času?

39:41
Ako komunikovať so seniormi a seniorkami tak, aby sa cítili s nami rovnocenne? Čo je zlé na označení „dôchodca“?

42:19
Platí, že vo vysokom veku sa človek správa opäť ako dieťa a tak sa aj k nemu treba správať?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Klub Machovisko: klubmachovisko.sk
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko
⌲ Mapa pomoci: ipcko.sk/mapa-pomoci

Sledujte nás a komunikujte s nami aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube

V našom podcaste často hovoríme o tom, čo trápi deti a mladých ľudí. Nečudo, veď práve s úmyslom upriamiť pozornosť na duševné ťažkosti, s ktorými zápasia a ich pohľad na svet sme ho aj zakladali. To však nikdy neznamenalo, že naše linky pomoci sú tu len pre túto vekovú skupinu. Veď už od prvých chvíľ od založenia internetovej poradne IPčko.sk, čo bolo pred desiatimi rokmi, nás kontaktovali aj mnohí dospelí. Nie každému však ešte aj dnes vyhovuje komunikácia prostredníctvom chatu. Príkladom sú starší ľudia.

Aj pre nich sme preto pred dvomi rokmi založili našu Krízovú linku pomoci, ktorá ponúka aj telefonické poradenstvo. A na základe týchto rozhovorov čoraz intenzívnejšie vnímame, že ťažkosti, s ktorými zápasí práve staršia generácia, sú podobne ako trápenia mnohých mladých ľudí často prehliadané, zľahčované a nepochopené.

Preto sme sa nielen o tom, čím žijú dnešní seniori a seniorky na Slovensku, s čím najviac zápasia a ako im môžeme skutočne pomôcť, ale aj o tom, čo je to podľa psychológie starnutie, aké biologické, psychologické a aj spoločenské faktory ho ovplyvňujú a ako zdravo a aktívne starnúť, rozprávali so psychologičkou, spoluzakladateľkou OZ Zrejme a zástupkyňou riaditeľa sekcie sociálnych vecí na Magistráte mesta Bratislavy Mgr. Táňou Sedlákovou, PhD.

------------

Súvisiace epizódy:

⌲ O nenásilnej komunikácii: ipcko.sk/ked-slova-ublizuju-najviac-ako-tomu-zabranit
⌲ O komunikácii rodičov s deťmi a mladými ľuďmi: ipcko.sk/velmi-vela-rad-o-tom-ako-komunikovat-s-detmi-a-tinedzermi-o-narocnych-temach
⌲ O neuropsychológii a rehabilitácii pomocou virtuálnej reality: ipcko.sk/psychologia-a-vr-3-preco-nie-je-neuropsychologia-len-modny-vystrelok
⌲ O nádeji: ipcko.sk/nadej-co-to-je-a-ako-ju-nestratit
⌲ O rôznych formách psychologického poradenstva: ipcko.sk/preco-dokaze-zachranit-zivot-aj-obycajny-e-mail


------------

00:00
Úvod

01:35
Ako na našu psychiku vplýva starnutie? Nakoľko je to ovplyvnená starnutím a zmenami mozgu?

03:50
Prečo vnímame starých ľudí ako jednu masu, zväčša s negatívnymi povahovými vlastnosťami?

07:25
Aké je to starnúť v dnešnej dobe na Slovensku? Sme krajinou pre starých ľudí?

12:47
Akými duševnými ťažkosťami najčastejšie trpia seniori a seniorky? Čo je to ageizmus?

17:41
Prečo máme strach zo staroby a prečo máme pocit, že by mala byť najmä o pasivite?

21:13
Sú starí ľudia naozaj takí bezmocní a treba ich chrániť ako sa to často komunikovalo napríklad počas pandémie?

23:46
Ako ľudia v staršom veku vnímajú straty a pocit konečnosti?

26:45
Dá sa vnímať ufrflanosť mnohých starších ľudí ako ich obranný mechanizmus, ktorý je pre nich užitočný?

27:41
Prečo starí ľudia často naletia podvodníkom a čo s tým má osamelosť?

30:01
Akými rôznymi spôsobmi sa dá aktívne starnúť? Môžu byť tieto aktivity atraktívne aj pre iné vekové skupiny?

35:23
Ako pomôcť starým ľuďom? Ako najlepšie s nimi začať rozhovor? Zavisí viac na kvalite, či kvantite spoločne stráveného času?

39:41
Ako komunikovať so seniormi a seniorkami tak, aby sa cítili s nami rovnocenne? Čo je zlé na označení „dôchodca“?

42:19
Platí, že vo vysokom veku sa človek správa opäť ako dieťa a tak sa aj k nemu treba správať?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Klub Machovisko: klubmachovisko.sk
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko
⌲ Mapa pomoci: ipcko.sk/mapa-pomoci

Sledujte nás a komunikujte s nami aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube

47 min