1 hr 20 min

Club Tunes 2023 (Yearmix‪)‬ DJ Andreas

    • Music Interviews

Najvybombovanejší yearmix široko-ďaleko! Až 64 skladieb v 80 minútach - aby si si aj po niekoľkých rokoch
mohol/mohla spomenúť na čo najviac tanečných hitov z tohto roku - od ťahavého deep a melodic housu cez techno
a rýchle rejvovačky na konci - z každého štýlu top skladby roku 2023.
Vrátane skladieb od slovenských producentov ako D.K.O a SIIK.

Yearmixom sa Andreas venuje od roku 2003 - vtedy ešte pod názvom Hitmix, od roku 2013 výlučne z klubovej
tanečnej hudby s názvom Club Tunes. V Club Tunes 2023 vyjadril Andreas svoju predstavu toho, čo pre neho znamená
Yearmix už od roku 2000, keď prvykrát uvidel TMF Yearmix - niečo originálne a kreatívne, niečo, čo nevie DJ
predviesť naživo - dynamický a energický mix krátkych úryvkov skladieb.

Najvybombovanejší yearmix široko-ďaleko! Až 64 skladieb v 80 minútach - aby si si aj po niekoľkých rokoch
mohol/mohla spomenúť na čo najviac tanečných hitov z tohto roku - od ťahavého deep a melodic housu cez techno
a rýchle rejvovačky na konci - z každého štýlu top skladby roku 2023.
Vrátane skladieb od slovenských producentov ako D.K.O a SIIK.

Yearmixom sa Andreas venuje od roku 2003 - vtedy ešte pod názvom Hitmix, od roku 2013 výlučne z klubovej
tanečnej hudby s názvom Club Tunes. V Club Tunes 2023 vyjadril Andreas svoju predstavu toho, čo pre neho znamená
Yearmix už od roku 2000, keď prvykrát uvidel TMF Yearmix - niečo originálne a kreatívne, niečo, čo nevie DJ
predviesť naživo - dynamický a energický mix krátkych úryvkov skladieb.

1 hr 20 min