6 min

Deň #360 - 365 Biblických Povzbuden‪í‬ Biblia za rok

    • Christianity

„365 biblických povzbudení“ je originálny a neziskový kresťanský projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie, aby si kresťania vybudovali ešte užší vzťah k Biblii v každodennom živote.

Dnešné pasáže:
Príslovie 31:10-20
Zjavenie Jána 18:1-17a
Nehemiáš 5:1-7:3

Príspevky pre reláciu môžete posielať na účet:
SK38 7500 0000 0040 3126 5624
s poznámkou "bibliazarok"

Ďakujeme, že nás sledujete.

„365 biblických povzbudení“ je originálny a neziskový kresťanský projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie, aby si kresťania vybudovali ešte užší vzťah k Biblii v každodennom živote.

Dnešné pasáže:
Príslovie 31:10-20
Zjavenie Jána 18:1-17a
Nehemiáš 5:1-7:3

Príspevky pre reláciu môžete posielať na účet:
SK38 7500 0000 0040 3126 5624
s poznámkou "bibliazarok"

Ďakujeme, že nás sledujete.

6 min