13 min

Delegovaný predpis Buď právny profík

    • Self Help

Na delegovanom predpisovaní sa od 1. januára 2022 musí poverujúci lekár vopred dohodnúť s iným lekárom, a to len v prípade svojej neprítomnosti na pracovisku, alebo technických prekážkach brániacich predpisu. Až na pár výnimiek môže delegované predpisovanie neprerušene trvať maximálne dva mesiace. O tom, čo je cieľom nových pravidiel a aké sú ich slabé stránky sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Na delegovanom predpisovaní sa od 1. januára 2022 musí poverujúci lekár vopred dohodnúť s iným lekárom, a to len v prípade svojej neprítomnosti na pracovisku, alebo technických prekážkach brániacich predpisu. Až na pár výnimiek môže delegované predpisovanie neprerušene trvať maximálne dva mesiace. O tom, čo je cieľom nových pravidiel a aké sú ich slabé stránky sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

13 min