3 min

„Divadlo väčších možností‪“‬ Ochotnícke príbehy

    • Umenie

DIVADELNÝ SÚBOR DK ROH TEES V MARTINE, DVA BUCHY A TRI ŠUCHY

Divadelný súbor TEES z Martina sa v rámci svojej tvorby zameriaval na objavné a experimentátorské formy. Patrí medzi ne aj ich skvelé naštudovanie frašky Juraja Palkoviča Dva buchy a tri šuchy v réžii Petra Scherhaufera, ktorá dostala v inscenácii aj rozmer názornej ukážky vývinu divadelnej tvorby.

Zdroje: Ján Jaborník, Javisko 8/1975, archív NOC

Zvukové úryvky:


Audiovizuálny záznam, oral history - Vladimír Štefko, archív NOC
Puniho, Sliced Dulcimer, https://freesound.org/people/Puniho/sounds/165463/

DIVADELNÝ SÚBOR DK ROH TEES V MARTINE, DVA BUCHY A TRI ŠUCHY

Divadelný súbor TEES z Martina sa v rámci svojej tvorby zameriaval na objavné a experimentátorské formy. Patrí medzi ne aj ich skvelé naštudovanie frašky Juraja Palkoviča Dva buchy a tri šuchy v réžii Petra Scherhaufera, ktorá dostala v inscenácii aj rozmer názornej ukážky vývinu divadelnej tvorby.

Zdroje: Ján Jaborník, Javisko 8/1975, archív NOC

Zvukové úryvky:


Audiovizuálny záznam, oral history - Vladimír Štefko, archív NOC
Puniho, Sliced Dulcimer, https://freesound.org/people/Puniho/sounds/165463/

3 min

Najlepšie podcasty v kategórii Umenie

REFRESHER SK
Rádio Expres
Miguel Gonzalez
Nobody
PODCAST_house
Slovenske centrum dizajnu