100 episodes

Podcastované přednášky srozumitelné církve Element, Hradec Králové, www.element.cx // Podcast messages from Element Church, Hradec Kralove, Czech Republic

Element Podcast Hradec Kralove Unknown

  • Religion & Spirituality
  • 4.0 • 1 Rating

Podcastované přednášky srozumitelné církve Element, Hradec Králové, www.element.cx // Podcast messages from Element Church, Hradec Kralove, Czech Republic

  Pokušení úspěchu // Lukáš Targosz

  Pokušení úspěchu // Lukáš Targosz

  Úspěch není negativní, to ale neznamená, že v sobě nenese zárodek pokušení. Otázkou je, zda úspěch jsou jen čísla, nebo zda je úspěch naplnění nějakého záměru, vize, hodnot, směru. Mnoho z našich definic úspěchu jsou ve formě konečné hry: něčeho dosáhneme a konec hry. Úspěch je znát smysl svého života, růst ke svému potenciálu a zasévat požehnání pro druhé.

  Pokušení slávy // Lukáš Targosz

  Pokušení slávy // Lukáš Targosz

  Na rozdíl od popularity je sláva náhodná, ale o to více pokoušející. Na celebritách vidíme, že se slávou umí pracovat málokdo tak, aby se nezbláznil nebo nezačal popírat sám sebe. Jak se naučíme pracovat se slávou, ovlivní náš život. V okamžiku, který Ježíše mohl proslavit se rozhodne nevyužít trpícího člověka, ale naopak mu pomoci tak, aby mu neublížil. Sláva, která na nás někdy spadne, je mincí, kterou jsme obdarováni ke konání dobra.

  Pokušení popularity // Lukáš Targosz

  Pokušení popularity // Lukáš Targosz

  Poté, co Ježíš odmítl ďáblova pokušení, další mu přichystali sousedé v městečku, kde vyrůstal. Pokušení popularity. Ježíš mohl (podle všech předpokladů měl) začít budovat svůj kult. Popularita se pěstuje více opatrností než radikální smělostí. Ježíš odmítá pokušení popularity, a rozhoduje se pro cestu výzvy, protože nechce mít své působení založené na lži. Odolal pokušení být populární, být s každým zadobře, být za každou cenu milovaný, být oceňovaný, naplnit očekávání lidí okolo, být mužem pro davy. Ježíš se rozhodl pro dlouhodobou konzistentní opravdovost, ne pro chvilkovou popularitu.

  Pokušení ďábla // Lukáš Targosz

  Pokušení ďábla // Lukáš Targosz

  Jedno z nejčastějších pokušení zahrnuje našeptávání lží ohledně naší identity, našeho ega, a našeho vztahu s Bohem. Nepřítel víry je skutečně otcem lži. Vítězství nad pokušením od tohoto nepřítele Ježíšovi pomohlo vyřešit zdrojový kód pokušení. Pokušení má totiž vždy zdrojový kód: Můžeme důvěřovat Bohu? Je spolehlivý? Přesto ale pokušení není jednorázová bitva, ale spíše válka, ve které otec lži čeká na další příležitost, kdy budeme oslabeni, aby na nás zaútočil s další lží.

  Pokušení pouště // Lukáš Targosz

  Pokušení pouště // Lukáš Targosz

  Křesťané vždy tvrdili, že Ježíš byl pokoušen. Obvykle si ale myslí, že to byla jednorázová záležitost, se kterou se Ježíš rázně a jednou probždy vypořádal. Což je zásadní chyba. Nechtěně tak implikujeme, že pokušení je jednorázová bitva a když ji vyhrajeme, už se k tomu nemusíme vracet. Pokušení takhle nikdy, nikde a u nikoho nefungují. Ježíšovým prvním pokušením bylo prostředí, kde se ocitl - poušť. Poušť formuje charakter, pomáhá si ujasnit priority, inspiruje chválu a vděčnost, a povzbuzuje společenství. Ve světě neustálého zaneprázdnění zajišťuje jiný tok času. Bůh nakonec naší poušť obrací k něčemu vzácnému, z Rokle neštěstí se stává Brána naděje.

  Láska a světlo // Pavel Lisý

  Láska a světlo // Pavel Lisý

  Mohu mít v otázkách víry nějakou jistotu? Apoštol Jan ukazuje, kde tuto jistotu hledat a jaké důkazy můžeme pozorovat ve svém životě.

Customer Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To