26 min

Hraničná porucha osobnosti ZDRAVÁ DUŠA

    • Mental Health

Hraničná porucha osobnosti, tiež známa ako borderline porucha, je závažný psychický stav, ktorý sa prejavuje výraznými fluktuáciami nálad, vzťahovými problémami a chaotickou sebaidentitou. Postihnutí často zažívajú intenzívne a nestále emócie, čo môže viesť k impulzívnemu správaniu a sebapoškodzovaniu. Takisto môže dochádzať k tzv. "čiernobielemu mysleniu", keď postihnutí vidia veci len ako absolútne dobré alebo absolútne zlé. Mali by sme si uvedomiť, že za ich náladovými výkyvmi a často rozpoltenými reakciami môže byť obava z odmietnutia alebo prehliadnutia. Hraničná porucha osobnosti môže mať značný vplyv na každodenný život postihnutých, pretože sa často potýkajú s problémami v práci, škole a v osobných vzťahoch. Ako vzniká hraničná porucha osobnosti a ako prebieha terapia ľudí trpiacich touto poruchou nám prezradila psychologička a psychoterapeutka PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. 

Hraničná porucha osobnosti, tiež známa ako borderline porucha, je závažný psychický stav, ktorý sa prejavuje výraznými fluktuáciami nálad, vzťahovými problémami a chaotickou sebaidentitou. Postihnutí často zažívajú intenzívne a nestále emócie, čo môže viesť k impulzívnemu správaniu a sebapoškodzovaniu. Takisto môže dochádzať k tzv. "čiernobielemu mysleniu", keď postihnutí vidia veci len ako absolútne dobré alebo absolútne zlé. Mali by sme si uvedomiť, že za ich náladovými výkyvmi a často rozpoltenými reakciami môže byť obava z odmietnutia alebo prehliadnutia. Hraničná porucha osobnosti môže mať značný vplyv na každodenný život postihnutých, pretože sa často potýkajú s problémami v práci, škole a v osobných vzťahoch. Ako vzniká hraničná porucha osobnosti a ako prebieha terapia ľudí trpiacich touto poruchou nám prezradila psychologička a psychoterapeutka PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. 

26 min