37 min

Hviezdne pojmy 2 - Fermiho paradox: Kde sú všetci? Prečo sme zatiaľ nenašli žiadne inteligentné mimozemské civilizácie‪?‬ Hviezdne pojmy

    • Arts

Preberieme tieto riešenia Fermiho paradoxu: Veľký filter, Dysonova sféra, Aestivačná hypotéza, ZOO hypotéza, hypotéza Temného lesa, umelá inteligencia, sme v simulácii. Ale spomenieme aj výrazy ako Von Neumannová sonda alebo rozpad vákua.

Preberieme tieto riešenia Fermiho paradoxu: Veľký filter, Dysonova sféra, Aestivačná hypotéza, ZOO hypotéza, hypotéza Temného lesa, umelá inteligencia, sme v simulácii. Ale spomenieme aj výrazy ako Von Neumannová sonda alebo rozpad vákua.

37 min

Top Podcasts In Arts