21 min

3. SPOLUpráca - Podpora spolupráce s dieťaťom bez používania odmien a trestov Efektívne Rodičovstvo

    • Parenting

Rozhovor prof. M. Hejného s M. Vagačovou. autorkou knihy: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcom prístupom.  

Časť 3.: Podpora spolupráce s dieťaťom bez používania odmien a trestov  

Účinkovali: Milan Hejný, Martina Vagačová, Zuzana Límová 

Réžia: Zuzana Límová 

Zvuk, zvuková postprodukcia: Denisa Uherová  

Kamera, strih : Maxim Kľujev  

Produkcia: OZ EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO © OZ EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO, Bratislava 2020  

Viac o rešpektujúcom prístupe: https://martina.vagacova.sk/​ Ponuka knihy: https://www.artforum.sk/katalog/14716...

Rozhovor prof. M. Hejného s M. Vagačovou. autorkou knihy: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcom prístupom.  

Časť 3.: Podpora spolupráce s dieťaťom bez používania odmien a trestov  

Účinkovali: Milan Hejný, Martina Vagačová, Zuzana Límová 

Réžia: Zuzana Límová 

Zvuk, zvuková postprodukcia: Denisa Uherová  

Kamera, strih : Maxim Kľujev  

Produkcia: OZ EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO © OZ EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO, Bratislava 2020  

Viac o rešpektujúcom prístupe: https://martina.vagacova.sk/​ Ponuka knihy: https://www.artforum.sk/katalog/14716...

21 min