9 min

#3 Architekti vlastných myšlienok KTO SI?

    • Christianity

Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, akí sme my. Rovnako to platí o našich myšlienkach a spomienkach.

Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, akí sme my. Rovnako to platí o našich myšlienkach a spomienkach.

9 min