22 min

Martina Horňákov‪á‬ Trochu inak s Adelou

    • TV & Film

Pochopiť národ sa dá do veľkej miery cez jazyk a hlavne vtedy, keď máme o to záujem. Pochopiť Rómov sa nie každému chce, nie vždy sme k tomu vedení. Pomôckou nám môže byť frazeologický slovník, ktorý zostavila romistka Martina Horňáková. Za svoj počin získala aj ocenenie Roma spirit a v Trochu inak sme zas my ocenili síce krátky, ale dôležité horizonty otvárajúci pohľad do duše Rómov.

Pochopiť národ sa dá do veľkej miery cez jazyk a hlavne vtedy, keď máme o to záujem. Pochopiť Rómov sa nie každému chce, nie vždy sme k tomu vedení. Pomôckou nám môže byť frazeologický slovník, ktorý zostavila romistka Martina Horňáková. Za svoj počin získala aj ocenenie Roma spirit a v Trochu inak sme zas my ocenili síce krátky, ale dôležité horizonty otvárajúci pohľad do duše Rómov.

22 min

Top Podcasts In TV & Film

Trochu inak s Adelou
GreenTalk
Vertigo
SME.sk
Hovory s mámou
Respekt
Filmový focus
Kristína Luptáková
Script Apart
Script Apart
Back to the Beach with Kristin and Stephen
Dear Media