51 min

#75 Prázdny hrob (Lk 24, 1 – 12‪)‬ EMC ECAV

    • Christianity

Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV

názov: Na potulkách s Lukášom...

rečník: Ing. Mgr. Michal Findra

26. november 2023

Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV

názov: Na potulkách s Lukášom...

rečník: Ing. Mgr. Michal Findra

26. november 2023

51 min