28 min

#76 Zjavenie na ceste do Emaus (Lk 24, 13 – 35‪)‬ EMC ECAV

    • Christianity

Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV
názov: Na potulkách s Lukášom...
rečník: Mgr. Martin Šefranko
3. december 2023

Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV
názov: Na potulkách s Lukášom...
rečník: Mgr. Martin Šefranko
3. december 2023

28 min