20 min

Alena Tomanová – aktuálne trendy v životnom štýle mladých na Slovensku Inovácie v prístupoch k mladým

    • Vzdelávanie

V čom je táto generácia iná, ako tie predchádzajúce? Aké sú aktuálne trendy v životnom štýle mladých? Nie sú to náhodou iba krátkodobé módne vlny? A ak ide o trendy, ako na to máme reagovať?
Rozprávali sme s Alenkou Tomanovou, ktorá sa dlhodobo venuje mladým ľuďom a pracuje v organizácii YouthWatch.
Viac k téme na stránke www.youthwatch.sk/trendy

V čom je táto generácia iná, ako tie predchádzajúce? Aké sú aktuálne trendy v životnom štýle mladých? Nie sú to náhodou iba krátkodobé módne vlny? A ak ide o trendy, ako na to máme reagovať?
Rozprávali sme s Alenkou Tomanovou, ktorá sa dlhodobo venuje mladým ľuďom a pracuje v organizácii YouthWatch.
Viac k téme na stránke www.youthwatch.sk/trendy

20 min

Najlepšie podcasty v kategórii Vzdelávanie