1 hr 59 min

Investície do firiem - Dano Gašpar Michal Truban Podcast

    • Careers

Podnikanie je najlepší spôsob ako tvoriť hodnotu, ako riešiť problémy a pritom aj zarobiť. Investovanie priamo do firiem nie je u nás stále dostatočne rozbehnuté. Čo je veľká škoda, pretože podpora firiem kapitálom a spolupráce s investormi vedia pomôcť všetkým. Zakladateľom mať lepšie a väčšie firmy, investorom lepšie a väčšie zisky a tým mať aj bohatšiu a inovatívnejšiu spoločnosť. Ako všetko to má ale svoje riziká.

V tomto diely sa budem rozprávať s Danom Gašparom - bývalým PE investorom, Ceo a zakladateľom investičnej platformy Crowdberry:


O tom ako prebieha investícia do firmy
Ako sa vyhľadávajú firmy na investície
Ako získať investora
Ako sa stanovuje hodnota firmy
Koľko trvá kym sa investícia uzatvorí
Ako sa robia biznis plány do budúcna
Ako sa vyjednáva
Kedy môže majiteľ prisť o firmu
Načom zarábajú investori
Aká je návratnosť - ziskovosť pri takýchto investíciach
Čo chýba Slovensku oproti iným krajinám v investovaní do firiem
Aké sú najlepšie zdroje keď sa chcem hlbšie zaujímať o investovanie
Aké nástroje okrem excelu a google sa používajú pri investovaní
Aký to má všetko zmysel

Podnikanie je najlepší spôsob ako tvoriť hodnotu, ako riešiť problémy a pritom aj zarobiť. Investovanie priamo do firiem nie je u nás stále dostatočne rozbehnuté. Čo je veľká škoda, pretože podpora firiem kapitálom a spolupráce s investormi vedia pomôcť všetkým. Zakladateľom mať lepšie a väčšie firmy, investorom lepšie a väčšie zisky a tým mať aj bohatšiu a inovatívnejšiu spoločnosť. Ako všetko to má ale svoje riziká.

V tomto diely sa budem rozprávať s Danom Gašparom - bývalým PE investorom, Ceo a zakladateľom investičnej platformy Crowdberry:


O tom ako prebieha investícia do firmy
Ako sa vyhľadávajú firmy na investície
Ako získať investora
Ako sa stanovuje hodnota firmy
Koľko trvá kym sa investícia uzatvorí
Ako sa robia biznis plány do budúcna
Ako sa vyjednáva
Kedy môže majiteľ prisť o firmu
Načom zarábajú investori
Aká je návratnosť - ziskovosť pri takýchto investíciach
Čo chýba Slovensku oproti iným krajinám v investovaní do firiem
Aké sú najlepšie zdroje keď sa chcem hlbšie zaujímať o investovanie
Aké nástroje okrem excelu a google sa používajú pri investovaní
Aký to má všetko zmysel

1 hr 59 min