54 min

Júlia Bartková:O veciach treba rozprávať, inak sa nebudú meniť‪.‬ Volafka

    • Personal Journals

Júlia Bartková je lekárka,ktorá si vybrala odbor rekonštrukčná praktická chirurgia a popáleniny. Spojili sme sa prostredníctvom Zoomu, aby sme sa mohli porozprávať o tom, ako sa Júlia dostala k medicíne. Aké rozdiely vidí v zdravotníctve u nás a v zahraničí po tom, ako absolvovala prax v siedmich krajinách. Júlia išla s kožou na trh a verejne, či už cez svoje sociálne siete , alebo prostredníctvom rozhovorov pre média začala rozprávať o tom, čo v systéme zdravotníctva od štúdia až po prax v nemocniciach nefunguje. Pretože ako sama hovorí: “O veciach treba rozprávať , inak sa nebudú meniť, keď sklopím uši a budem to takto tolerovať tak sa naozaj nič nezmení.” Rozprávali sme sa aj o jej dobrovoľníckej práci s ľuďmi bez domova, o tom ako si my ľudia vyberáme kto je hodný našej pomoci. Načrtli sme aj tému ženy v medicíne a ich diskriminácia a na záver sme prebrali, ako my sami môžeme prispieť k zmene v zdravotníctve. Držím Júlii palce, aby sa jej darilo a časom jej niekto ponúkol prácu na Slovensku, aby sa nám práve takto šikovní ľudia vrátili naspäť a nemuseli odchádzať do zahraničia. Ďakujem Júlia

Júlia Bartková je lekárka,ktorá si vybrala odbor rekonštrukčná praktická chirurgia a popáleniny. Spojili sme sa prostredníctvom Zoomu, aby sme sa mohli porozprávať o tom, ako sa Júlia dostala k medicíne. Aké rozdiely vidí v zdravotníctve u nás a v zahraničí po tom, ako absolvovala prax v siedmich krajinách. Júlia išla s kožou na trh a verejne, či už cez svoje sociálne siete , alebo prostredníctvom rozhovorov pre média začala rozprávať o tom, čo v systéme zdravotníctva od štúdia až po prax v nemocniciach nefunguje. Pretože ako sama hovorí: “O veciach treba rozprávať , inak sa nebudú meniť, keď sklopím uši a budem to takto tolerovať tak sa naozaj nič nezmení.” Rozprávali sme sa aj o jej dobrovoľníckej práci s ľuďmi bez domova, o tom ako si my ľudia vyberáme kto je hodný našej pomoci. Načrtli sme aj tému ženy v medicíne a ich diskriminácia a na záver sme prebrali, ako my sami môžeme prispieť k zmene v zdravotníctve. Držím Júlii palce, aby sa jej darilo a časom jej niekto ponúkol prácu na Slovensku, aby sa nám práve takto šikovní ľudia vrátili naspäť a nemuseli odchádzať do zahraničia. Ďakujem Júlia

54 min

Top Podcasts In Personal Journals