54 min

Jaroslav Kříž - Kresťanská konferencia 18.9.2022 Kresťanské spoločenstvo

    • Viera a duchovno

Záznam z Kresťanskej konferencie v Banskej Bystrici
Káže pastor Jaroslav Kříž
18.9.2022 10:00 hod.

Otázky posielajte na info@milost.sk

SLEDUJTE NÁS
www.facebook.com/krestanskespo...
www.youaccatube.com/Kresťanské...
www.instagram.com/krestanskesp...
www.twitter.com/kspolocenstvo
@krestanskes...

PRÍSPEVKY
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2078 2057

KONTAKT
Kresťanské spoločenstvo Milosť
Lazovná 72
Banská Bystrica

tel./fax: +421 48 414 65 49
mobil: +421 903 651 217
e-mail: milost@milost.sk
web: www.milost.sk

--

Záznam z Kresťanskej konferencie v Banskej Bystrici
Káže pastor Jaroslav Kříž
18.9.2022 10:00 hod.

Otázky posielajte na info@milost.sk

SLEDUJTE NÁS
www.facebook.com/krestanskespo...
www.youaccatube.com/Kresťanské...
www.instagram.com/krestanskesp...
www.twitter.com/kspolocenstvo
@krestanskes...

PRÍSPEVKY
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2078 2057

KONTAKT
Kresťanské spoločenstvo Milosť
Lazovná 72
Banská Bystrica

tel./fax: +421 48 414 65 49
mobil: +421 903 651 217
e-mail: milost@milost.sk
web: www.milost.sk

--

54 min

Najlepšie podcasty v kategórii Viera a duchovno

Authentic Church
Denník Štandard
Seminár Otcovo srdce
Mišel M
Godzone
Catholic Answers