65 episodes

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

KAIROS František Trstenský

  • Religion & Spirituality
  • 4.9 • 16 Ratings

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

  Boh nikdy nepokúša, ale môže skúšať

  Boh nikdy nepokúša, ale môže skúšať

  V šiestej prosbe modlitby Otčenáš prosíme: "A neuveď nás do pokušenia". Platí biblická pravda, že Boh nikdy nepokúša. Môže nás však skúšať? A je v tom nejaký rozdiel? Vypočujte si na túto tému ďalšiu časť môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie!

  • 15 min
  Skryté roky apoštola Pavla

  Skryté roky apoštola Pavla

  Apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom uvádza, že po povolaní za apoštola šiel z Damasku do Arábie (porov. Gal 1,18). V tejto časti sa zamýšľam, čím bol naplnený Pavlov pobyt v tejto pustej časti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

  • 13 min
  Svet biblického čitateľa

  Svet biblického čitateľa

  Pre správne porozumenie biblického textu zohráva dôležitú úlohu aj osoba čitateľa. V tejto časti približujem, ktoré skutočnosti vplývajú na človeka, keď číta biblický text. Prajem Vám príjemné počúvanie.

  • 16 min
  Svet biblického textu

  Svet biblického textu

  V rámci správneho porozumenia biblického posolstva je potrebné venovať pozornosť samotnému textu a výrazovým prostriedkom, ktoré sa v dobe napísania textu používali. V tejto časti sa dozviete o niektorých zásadách. Prajem Vám príjemné počúvanie.

  • 16 min
  Hermeneutický kruh a svet biblického autora

  Hermeneutický kruh a svet biblického autora

  Biblický text je istým spôsobom uväznený v čase, priestore a kultúre, v ktorej vznikol. Biblická hermeneutika ponúka zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri správnom pochopení posolstva. Prvým je svet biblického autora. Prajem Vám príjemné počúvanie.

  • 20 min
  Dôležité zmeny v preklade Rímskeho misála

  Dôležité zmeny v preklade Rímskeho misála

  V tejto časti približujem niektoré ďalšie zmeny, ktoré nastanú v súvislosti s uvedením nového prekladu Rímskeho misála v slovenčine. Na bohoslužbách sa začne používať od 1. januára 2022. Prajem Vám príjemné počúvanie!

  • 20 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Godzone
Páter Peter
Ascension Catholic Faith Formation
bosí karmelitáni
Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.
Zamyslenia EVS

You Might Also Like

František Trstenský
.týždeň
.týždeň
SME.sk
Rádio Expres
Forbes Slovensko