1 hr 10 min

KAPUSTA/PROSECCO (PODOJENÁ TAMPA‪)‬ NEHANEBNÍ HOKEJOVÍ BASTARDI

    • Hockey

Toto je úplne iná NHL, ako bola v utorok, keď sme nahrávali.

Toto je úplne iná NHL, ako bola v utorok, keď sme nahrávali.

1 hr 10 min