3 min

Krátke peľové správy na víkend a 23. týždeň. Zdravie

    • Zdravie a fitnes

V aktuálnom meranom týždni sa v ovzduší na celom území Slovenska vyskytoval peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ brezy, javora, jaseňa, duba, buka, orecha, drevín z čeľadí cyprusovitých a tisovitých, peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, peľ bazy, pagaštanu, pajaseňa, pŕhľavovitých , skorocelu a štiavu. Na celom území dominoval ešte peľ ihličnanov, ktorý najvyššie koncentrácie dosahoval na strednom a severnom Slovensku. Peľová sezóna brezy definitívne skončila. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval alergologicky významné koncentrácie na celom území. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu tráv sme zachytili najmä na strednom Slovensku. Na väčšine územia Slovenska sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium, dosahovali miestami veľmi vysoké denné koncentrácie.
Zvukové predelenie medzi aktuálnou situáciou a predpoveďou na nasledujúci týždeň

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 23.týždňa.

Peľ tráv z čeľade lipnicovitých preberá pozíciu najsilnejšieho a najvýynamnejšieho alergénu až do polovice júla. Peľová sezóna brezy definitívne končí na celom území Slovenska a jej peľ sa vyskytne v ovzduší už len ojedinele. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosiahne vysoké denné koncentrácie na celom území. Peľ ihličnanov ešte dosiahne pomerne vysoký podiel z celkovej hladiny peľu v ovzduší, ale jeho denné koncentrácie výrazne poklesnú. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ jaseňa, pajaseňa javora, orecha, pagaštanu, bazy, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých . Výška denných hladín peľu v ovzduší je výrazne ovplyvňovaná nočným ochladením a zrážkovou činnosťou.

V aktuálnom meranom týždni sa v ovzduší na celom území Slovenska vyskytoval peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ brezy, javora, jaseňa, duba, buka, orecha, drevín z čeľadí cyprusovitých a tisovitých, peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, peľ bazy, pagaštanu, pajaseňa, pŕhľavovitých , skorocelu a štiavu. Na celom území dominoval ešte peľ ihličnanov, ktorý najvyššie koncentrácie dosahoval na strednom a severnom Slovensku. Peľová sezóna brezy definitívne skončila. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval alergologicky významné koncentrácie na celom území. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu tráv sme zachytili najmä na strednom Slovensku. Na väčšine územia Slovenska sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium, dosahovali miestami veľmi vysoké denné koncentrácie.
Zvukové predelenie medzi aktuálnou situáciou a predpoveďou na nasledujúci týždeň

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 23.týždňa.

Peľ tráv z čeľade lipnicovitých preberá pozíciu najsilnejšieho a najvýynamnejšieho alergénu až do polovice júla. Peľová sezóna brezy definitívne končí na celom území Slovenska a jej peľ sa vyskytne v ovzduší už len ojedinele. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosiahne vysoké denné koncentrácie na celom území. Peľ ihličnanov ešte dosiahne pomerne vysoký podiel z celkovej hladiny peľu v ovzduší, ale jeho denné koncentrácie výrazne poklesnú. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ jaseňa, pajaseňa javora, orecha, pagaštanu, bazy, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých . Výška denných hladín peľu v ovzduší je výrazne ovplyvňovaná nočným ochladením a zrážkovou činnosťou.

3 min

Najlepšie podcasty v kategórii Zdravie a fitnes