11 min

Môj Podriadený Hovorí, Čo Chcem Počuť- 131. Časť Sprievodca Manažéra Sprievodca Manažéra

    • Vzdelávanie

V 131. časti Sprievodca Manažéra sa budeme venovať spôsobu akým komunikujeme so svojím novým podriadeným.
Konkrétne čo je za tým, že nám neustále pritakáva. Súhlasí s nami v každom ťažšom rozhodnutí a nás to hnevá, keďže očakávame "samostatne mysliacu bytosť". Či je to v podriadenom alebo v nás, to poodhalia Juraj Surma & Gabriel Galgóci.

V 131. časti Sprievodca Manažéra sa budeme venovať spôsobu akým komunikujeme so svojím novým podriadeným.
Konkrétne čo je za tým, že nám neustále pritakáva. Súhlasí s nami v každom ťažšom rozhodnutí a nás to hnevá, keďže očakávame "samostatne mysliacu bytosť". Či je to v podriadenom alebo v nás, to poodhalia Juraj Surma & Gabriel Galgóci.

11 min

Najlepšie podcasty v kategórii Vzdelávanie