4 episodes

Zaujíma vás, čo je to azyl a doplnková ochrana? Ako sa môže niekto stať apolitom v priebehu svojho života? Aké to je ujsť pred vojnou v štrnástich rokoch bez rodičov a sám cestovať šesť mesiacov pešo, loďou a kamiónom? Aké je to bojovať desať rokov o udelenie azylu? Je utečenec a migrant to isté? Podcast Migračný Kompas Ligy za ľudské práva je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík v tejto oblasti. Séria má 24 častí, ktoré ľudí prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po rôzne expertné analýzy v oblasti migrácie, a to prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi a s ľuďmi, ktorí s nami zdieľajú svoj osobný príbeh. Podcast bol vytvorený v rámci projektu "Migračný kompas", ktorý realizuje Liga za ľudské práva, o.z. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.

Migračný kompas Liga za ľudské práva, o.z.

    • Society & Culture
    • 5.0, 1 Rating

Zaujíma vás, čo je to azyl a doplnková ochrana? Ako sa môže niekto stať apolitom v priebehu svojho života? Aké to je ujsť pred vojnou v štrnástich rokoch bez rodičov a sám cestovať šesť mesiacov pešo, loďou a kamiónom? Aké je to bojovať desať rokov o udelenie azylu? Je utečenec a migrant to isté? Podcast Migračný Kompas Ligy za ľudské práva je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík v tejto oblasti. Séria má 24 častí, ktoré ľudí prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po rôzne expertné analýzy v oblasti migrácie, a to prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi a s ľuďmi, ktorí s nami zdieľajú svoj osobný príbeh. Podcast bol vytvorený v rámci projektu "Migračný kompas", ktorý realizuje Liga za ľudské práva, o.z. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Society & Culture