11 min

Mila Janáč (24.10.2021 12:15‪)‬ Nedeľná chvíľka poézie_FM

    • Books

Milo Janáč, autor úspešnej knihy zo slovenskej krčmy Milo nemilo, pripravuje zbierku básní, ktorú predstavil v tomto vydaní rubriky Nedeľná chvíľka poézie_FM.

Milo Janáč, autor úspešnej knihy zo slovenskej krčmy Milo nemilo, pripravuje zbierku básní, ktorú predstavil v tomto vydaní rubriky Nedeľná chvíľka poézie_FM.

11 min