41 min

Mladá ukrajinská poézia (9.4.2024 17:00‪)‬ Ars litera

    • Books

Ars litera Michala Talla o mladej ukrajinskej poézii (nielen) počas vojny. O tom, aké sú jej špecifiká, akými témami žije, ako sa objavuje vo verejnom priestore, ako na Ukrajine fungovali autorské čítania či literárne festivaly a ako je to s jej vydávaním. Predstavíme si aj najvýraznejších mladých autorov a autorky a povieme si, ako sa v ich čerstvej tvorbe prejavuje vojenská alebo utečenecká skúsenosť. Hostka: Anna Siedykh

Ars litera Michala Talla o mladej ukrajinskej poézii (nielen) počas vojny. O tom, aké sú jej špecifiká, akými témami žije, ako sa objavuje vo verejnom priestore, ako na Ukrajine fungovali autorské čítania či literárne festivaly a ako je to s jej vydávaním. Predstavíme si aj najvýraznejších mladých autorov a autorky a povieme si, ako sa v ich čerstvej tvorbe prejavuje vojenská alebo utečenecká skúsenosť. Hostka: Anna Siedykh

41 min