13 min

Novinky pri osobách, ktorým musí lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu Buď právny profík

    • Self Help

Po zmene zákona o zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2022 môže do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je účastníkom klinického skúšania nahliadať i monitor. Konkrétne sa to týka inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osoby poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníka povereného pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Podmienkou však je, že musia mať splnomocnenie. Dozviete sa aj to, či môže monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe alebo len do elektronickej zdravotnej knižky. Viac o tejto téme v dnešnom podcaste povie JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Po zmene zákona o zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2022 môže do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je účastníkom klinického skúšania nahliadať i monitor. Konkrétne sa to týka inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osoby poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníka povereného pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Podmienkou však je, že musia mať splnomocnenie. Dozviete sa aj to, či môže monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe alebo len do elektronickej zdravotnej knižky. Viac o tejto téme v dnešnom podcaste povie JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

13 min