Epizódy: 6

Podcasty z rôznych oblastí onkológie Vám v pravidelných intervaloch budú prinášať užitočné a overené informácie, pripravené renomovanými odborníkmi.

Onkológia Podcast Zdravie

  • Zdravie a fitnes
  • 5.0 • Hodnotenia: 1

Podcasty z rôznych oblastí onkológie Vám v pravidelných intervaloch budú prinášať užitočné a overené informácie, pripravené renomovanými odborníkmi.

  Onkologickí pacienti so solídnymi tumormi a COVID-19. Najčastejšie otázky a odpovede.

  Onkologickí pacienti so solídnymi tumormi a COVID-19. Najčastejšie otázky a odpovede.

  V dnešnom podcaste by sme chceli rozobrať dôležité informácie týkajúce sa ochorenia COVID-19 a riešiť odpovede na niektoré otázky ohľadom súčasnej koronavírusovej pandémie v súvislosti s onkologickými ochorením pacientov so solídnymi tumormi. S hosťom dnešného podcastu JUDr. MUDr. Patrikom Palackom, PhD., MPH, MBA, LL.M sa rozpráva Marián Mitaš.

  Kompletný prepis podcastu nájdete pod záložkou transkript v nasledujúcom linku:
  https://webakademia.sk/laicka-verejnost/podcast/5/epizoda/873

  Dnešnú tému podporila spoločnosť SANDOZ.

  39 169_05_2020 BIO

  • 10 min
  Hematoonkologické ochorenie a COVID-19. Najčastejšie otázky a odpovede.

  Hematoonkologické ochorenie a COVID-19. Najčastejšie otázky a odpovede.

  Majú pacienti s mnohopočetným myelómom vyššie riziko ochorenia na COVID-19? Prebieha u nich ochorenie na COVID-19 inak ako u bežných ľudí́? Majú pokračovať̌ v antimyelómovej liečbe? Týmto aj ďalším zaujímavým otázkam sa budeme venovať v dnešnom podcaste, ktorý pre Vás pripravila MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., číta Marián Mitaš.

  Kompletný prepis podcastu nájdete pod záložkou transkript v nasledujúcom linku: https://webakademia.sk/laicka-verejnost/podcast/5/epizoda/872

  Dnešnú tému podporila spoločnosť SANDOZ.

  37680_05_2020_BIO

  • 11 min
  Akútna myeloblastová leukémia (AML)

  Akútna myeloblastová leukémia (AML)

  AML - akútna myeloblastová leukémia. Zomreli na ňu také významné osobnosti, ako Karol Gott, Maria Curie a Alan Shepard. V podcaste si povieme všetko čo je potrebné vedieť o ochorení AML.

  Kompletný prepis podcastu nájdete tu: https://bit.ly/2YHlZlk

  Dnešnú tému podporila spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.
  SK2004821284

  • 12 min
  Dá sa chronická myelocytová leukémia (CML) vyliečiť?

  Dá sa chronická myelocytová leukémia (CML) vyliečiť?

  Dobrý deň, počúvate podcast ONKLÓGIA, ktorý je súčasťou skupiny podcastov ZDRAVIE. V dnešnom diely sa budeme venovať otázke „Dá sa chronická myelocytová leukémia (CML) vyliečiť”? Odpoveď sa dozviete v dnešnom podcaste, ktorý pre Vás pripravil Dr. Chudej, číta Marián Mitaš.

  Dá sa chronická myelocytová leukémia (CML) vyliečiť?, MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave.

  Chronická myelocytová leukémia je typom rakoviny krvných buniek. Bola prvým opísaným typom leukémie vôbec. Čo je dôležité si zapamätať je skutočnosť, že pod hrôzostrašne znejúcim označením leukémia sa neskrýva len jedno, ale celý rad ochorení.

  A tieto jednotlivé podkategórie leukémií sa líšia v prognóze, ale aj v spôsobe liečby.

  Leukémie teda delíme podľa:
  1.ich agresivity a
  2.typu postihnutej bunky.

  Podľa agresivity leukémie rozdeľujeme na akútne a chronické. Termín “chronická” poukazuje na skutočnosť, že ochorenie má pozvoľný priebeh. Pacient nemusí mať žiadne príznaky aj niekoľko rokov. Druhé delenie leukémií vychádza z typu postihnutých bielych krviniek.

  Dá sa povedať, že v princípe rozlišujeme štyri typy leukémií, a to:
  1.akútnu myeloblastovú leukémiu
  2.akútnu lymfoblastovú leukémiu
  3.chronickú myelocytovú leukémiu
  4.chronickú lymfocytovú leukémiu.

  V tomto podcaste sa bližšie budeme venovať len chronickej myelocytovej leukémii, ktorú budeme nazývať skratkou CML. Prvé pôvodné odborné články o prípadoch pacientov s CML z roku 1845 pochádzajú z Edinburghu vo Veľkej Británii a mali názvy: ,,Prípad zväčšenia sleziny a pečene, kde smrť bola spôsobená hnisaním v krvi” a ,,Prípad ochorenia sleziny, kde k smrti došlo v dôsledku prítomnosti hnisavej hmoty v krvi”. Zhruba v rovnakom čase v Berlíne publikoval známy vedec Virchow články s názvom ,,Biela krv” a ,,Biela krv a nádory sleziny”, v ktorých uznal, že ,,biela krv” a zväčšenie sleziny neboli spôsobené hnisavým procesom, ale predstavovali samostatnú chorobnú jednotku, ktorú dnes voláme leukémia. Veľký prelom v pochopení mechanizmu vzniku CML nastal až v roku 1960. Teda viac ako 100 rokov po prvom opísaní tohto ochorenia. Peter Nowell a David Hungerford z Philadelphie objavili v jadrách nádorových buniek malý neznámy chromozóm. Chromozómy sú de fakto nositeľmi genetickej informácie. Ľudia disponujú celkovo 23 pármi chromozómov. Ale u pacientov s CML sa objavil nový, doposiaľ nepoznaný chromozóm. Neskôr sa zistilo, že spomínaný malý chromozóm je v skutočnosti chromozóm 22, ktorého veľká časť (nazývaná BCR) je premiestnená na chromozóm 9 v oblasti (nazývanej ABL) a naopak. Hovoríme o vzájomnej výmene časti dvoch chromozómov za vzniku Philadelphia chromozómu. Chromozóm Philadelphia je nositeľom génu, označovaného ako BCR-ABL gén, ktorý produkuje proteín (tzv. Bcr-Abl onkoproteín) s enzymatickou (tyrozínkinázovou) aktivitou (TK). Tento proteín spôsobuje, že kostná dreň produkuje príliš veľa nezrelých bielych krviniek, nazývaných leukemické bunky. CML sa tak stala prvým nádorovým ochorením, ktoré je spájané s genetickou abnormalitou. Keď je existencia tohto chromozómu teda priamou príčinou CML, mala by jeho úplná eliminácia viesť k vyliečeniu pacienta.

  CML je častou leukémiou v dospelom veku, tvorí 15-20% prípadov všetkých leukémií, s výskytom 1-1,5 prípadu na 100 000 obyvateľov a rok. Ročne na Slovensku pribudne 60 nových pacientov s CML, v susednej Českej republike je to 150 nových prípadov. Ochorenie postihuje o niečo častejšie mužov, v pomere 2:1. Rodinný výskyt CML ochorenia je zriedkavý

  • 13 min
  Psychické prežívanie pacientov s mnohopočetným myelómom

  Psychické prežívanie pacientov s mnohopočetným myelómom

  Dobrý deň, počúvate podcast pacientskeho programu MULTI. V dnešnom diely sa budeme venovať psychickému prežívaniu pacientov s mnohopočetným myelómom. Podcast pre Vás spracovala klinická psychologička, Lucia Vasiľková.

  Dobrý deň, volám sa Lucia Vasiľková, som klinická psychologička a v rámci dnešného podcastu pacientskeho programu MULTI som pre Vás spracovala informácie o psychickom prežívaní pacientov s mnohopočetným myelómom.

  Keď lekár vysloví vetu: „máte rakovinu“, narušia sa najdôležitejšie hodnoty, ktorými človek disponuje – zdravie a život. Táto diagnóza dokáže zmeniť celý život človeka a nie je až tak podstatné, či zlá správa prišla neočakávane, alebo ako potvrdenie po dlhom čase podozrení, že niečo nie je v poriadku. Na zlú správu tohto druhu sa nedá pripraviť. Onkologické ochorenie a jeho liečba výrazne zasiahnu aj psychické prežívanie a sociálne vzťahy pacienta, počnúc vzťahom k sebe až po vzťahy v rodine či v práci. Onkologické ochorenia predstavujú najväčšiu psychickú záťaž spomedzi všetkých ochorení. Objavuje sa pri nich široké spektrum rôznorodých emócií a pocitov, ako napr. strach z neznáma, z budúcnosti, obavy z bolesti, z liečby, pocity osamelosti, často otázka „Prečo práve ja?“ no predovšetkým sa u mnohých pacientov objaví strach zo smrti. Obavy, strach, úzkosť, smútok, hnev a iné znepokojujúce pocity a emócie sú počas diagnostikovania a liečby onkologického ochorenia prirodzené. Objavujú sa u väčšiny pacientov a zväčša po čase odznejú. Je dôležité aby pacient vedel, že je v poriadku ak sa u neho objavili aj negatívne emócie alebo myšlienky, aby nezostal v neistote a strachu ešte aj z toho, že „nie je normálny alebo, že mu preskočilo“. V priebehu liečby je prirodzené, že sa striedajú obdobia keď je človek relatívne spokojný, dokáže pozitívne myslieť a cíti sa dobre, s krízovými obdobiami kedy je skôr smutný, podráždený, plačlivý alebo mu napadnú aj negatívne myšlienky. Je to prirodzený proces adaptácie na ochorenie, resp. “normálna reakcia na nenormálnu situáciu.“

  Aké emócie a pocity prežíva pacient?

  Prvou reakciou bezprostredne po zistení diagnózy je najčastejšie šok, ktorý sa vyznačuje premenlivými emóciami, pocitmi zmätku, bezradnosti, bezmocnosti či úzkosti. Často ho sprevádzajú pocity nereálna, pacient môže mať pocit akoby sa ho to netýkalo. Realita je natoľko neuveriteľná, že začnú fungovať rozličné nevedomé obranné psychické mechanizmy ktoré chránia človeka pred realitou. Môže sa stať, že pacient vtedy akoby nevníma alebo „prepočuje“ informácie. Mnohí pacienti s mnohopočetným myelómom povedali, že po potvrdení diagnózy boli ohromení a nevnímali takmer nič čo hovoril hematoonkológ. V tomto štádiu je potrebný predovšetkým priestor na spracovanie novej situácie a podpora okolia. To, čo pacienti nepotrebujú je záplava množstvom informácií, rád, alebo všeobecných motivačných povzbudení. To, ako sa pacient vyrovná s prvotným šokom, záleží aj od spôsobu oznámenia diagnózy. V tomto období potrebuje pacient predovšetkým adekvátny prístup lekárov a liečbu, a podporu najbližších. Práve vďaka tejto pomoci dokáže následne lepšie aktivovať vlastné sily na zvládnutie liečby a ochorenia. Život s touto diagnózou sa môže podobať na jazdu po neznámej ceste, avšak je dôležité nezabúdať, že všetko neznáme môžeme postupne spoznať. Pomoc môžete nájsť u iných pacientov, u bývalých pacientov, u lekára. Je dôležité mať od začiatku minimálne základné informácie, pretože najviac sa bojíme toho čo nepoznáme.

  Vzhľadom k náročnosti situácie môže pacientovou mysľou prebehnúť aj

  • 18 min
  Sociálne zabezpečenie pacientov s mnohopočetným myelómom

  Sociálne zabezpečenie pacientov s mnohopočetným myelómom

  Dobrý deň, moje meno je Katarína Fedorová a v rámci dnešného podcastu pacientskeho programu MULTI som pre Vás spracovala informácie o sociálnom zabezpečení pacientov s mnohopočetným myelómom.

  ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ OCHORIEM

  Pacient, ktorému bol diagnostikovaný mnohopočetný myelóm, môže byť práceneschopný. Ak bol pred stanovením diagnózy nemocensky poistený (bol zamestnaný, podnikal alebo si platil poistné dobrovoľne), bude môcť poberať nemocenské.

  Nemocenské sa vypláca najviac 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

  Práceneschopnosť môže trvať aj viac ako 52 týždňov, ale už bez vyplácania nemocenského.
  Ak nemožno očakávať, že sa dôsledky ochorenia podarí vyriešiť počas jedného roka, pacient môže požiadať Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok. Podaniu žiadosti o invalidný dôchodok nemusí predchádzať ročná práceneschopnosť.

  Sociálna poisťovňa je pri určovaní invalidity viazaná tabuľkou v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Pacientovi so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, so zníženou výkonnosťou organizmu môže byť priznaný čiastočný invalidný dôchodok, pacientovi s ťažkými prejavmi, ako sú anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, typické bolesti, osteolýza a porucha funkcie obličiek plný invalidný dôchodok.

  Invalidný dôchodok môže byť priznaný iba osobe, ktorá bola dostatočne dlho dôchodkovo poistená. Koľko rokov dôchodkového poistenia je potrebných, závisí od veku žiadateľa o invalidný dôchodok. Pri žiadateľovi vo veku nad 45 rokov je to najmenej 15 rokov.

  Výška invalidného dôchodku sa môže zmeniť. Sociálna poisťovňa môže poberateľa invalidného dôchodku predvolať na kontrolnú lekársku prehliadku. Ak sa zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku zhorší, kedykoľvek môže sám požiadať Sociálnu poisťovňu o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
  Invalidný dôchodok nemôže dostávať poberateľ predčasného starobného dôchodku, ani človek, ktorý už dovŕšil dôchodkový vek. Aj títo pacienti však môžu na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím aj o peňažné príspevky.

  Pomocou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím si pacient uplatňuje nárok na rôzne výhody a zľavy, napríklad zľavy pri cestovaní, úľavy z miestnych daní a poplatkov, oslobodenie od koncesionárskych poplatkov a nižšie odvody na zdravotné poistenie.
  Počas onkologickej liečby môže pacient s mnohopočetným myelómom požiadať o vyhotovenie parkovacieho preukazu a o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla (tzv. príspevok na benzín). Osoba s ŤZP nemusí byť vlastníkom vozidla. Príspevok na benzín je možné poberať aj v prípade, ak vozidlo vlastní iná osoba (napr. príbuzný), ktorá v ňom pacienta vozí.

  Odporúčame, aby v lekárskych správach, ktoré sa prikladajú k žiadosti, bolo výslovne uvedené, že pacient podstupuje akútnu alebo udržiavaciu liečbu hematoonkologického ochorenia. V praxi sa stretávame s prípadmi pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorých žiadosť o parkovací preukaz alebo príspevok na benzín bola zamietnutá s tým, že nepodstupujú akútnu ani udržiavaciu liečbu, a to napriek tomu, že ich liek je určený práve na takúto liečbu. Proti takémuto rozhodnutiu je vhodné podať odvolanie.

  Poskytovanie ďalších peňažných príspevkov závisí okrem iného aj od toho, či je pacient na ne odkázaný. Príspevkov je celkovo 18 a kompenzujú sa nimi dôsledky zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov

  • 8 min

Recenzie poslucháčov

5.0 z 5
Hodnotenia: 1

Hodnotenia: 1

Najlepšie podcasty v kategórii Zdravie a fitnes

Poslucháči odoberajú aj