23 min

Osobnostný rast je masochizmus‪?‬ Zlatoš Family Podcast

    • Health & Fitness

Dá sa osobnostne rásť bez bolesti a manažmentu strachu? Bez toho, aby sme čelili vnútorným či vonkajším prekážkam? Toto náš škola nedokáže naučiť, pretože v nej to funguje presne naopak ako v reálnom živote. V škole existuje len jedná správna odpoveď v testoch, pričom v realite je vždy mnoho správnych odpovedí. V škole dostávame nejaké lekcie a prednášky a potom z nich máme zvládnuť testy. No v realite dostávame najprv samé testy a až potom z nich vieme získať poučenia a užitočné vedomosti. Proces získavania týchto životných múdrostí je však náročný a pomalý. Preto skutočná múdrosť je iba to, čo prešlo cez tvoje vedomie (nie to čo si prečítal v knihe). V podcaste popisujem aj koncept trojuholníku reality (alebo niekedy aj utrpenia), na ktorý potrebujeme vždy myslieť, ak chceme mať v živote lepšie výsledky. Hovorím aj o tom, čo považujem za zmysel života (1), cieľ života (2) ale aj misiu života (3). To, na čom skutočne záleží je sebaláska a sebapoznanie, no v akom kontexte, to sa dozvieš v podcaste. Možno vďaka týmto slovám nájdeš viac vnútornej sily zjesť každý deň dôležitú "žabu"...

Dá sa osobnostne rásť bez bolesti a manažmentu strachu? Bez toho, aby sme čelili vnútorným či vonkajším prekážkam? Toto náš škola nedokáže naučiť, pretože v nej to funguje presne naopak ako v reálnom živote. V škole existuje len jedná správna odpoveď v testoch, pričom v realite je vždy mnoho správnych odpovedí. V škole dostávame nejaké lekcie a prednášky a potom z nich máme zvládnuť testy. No v realite dostávame najprv samé testy a až potom z nich vieme získať poučenia a užitočné vedomosti. Proces získavania týchto životných múdrostí je však náročný a pomalý. Preto skutočná múdrosť je iba to, čo prešlo cez tvoje vedomie (nie to čo si prečítal v knihe). V podcaste popisujem aj koncept trojuholníku reality (alebo niekedy aj utrpenia), na ktorý potrebujeme vždy myslieť, ak chceme mať v živote lepšie výsledky. Hovorím aj o tom, čo považujem za zmysel života (1), cieľ života (2) ale aj misiu života (3). To, na čom skutočne záleží je sebaláska a sebapoznanie, no v akom kontexte, to sa dozvieš v podcaste. Možno vďaka týmto slovám nájdeš viac vnútornej sily zjesť každý deň dôležitú "žabu"...

23 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Filip Machala
Forbes Slovensko
ZAPO
Break the Rules
MUDr. Boris Bajer, PhD.
SME.sk