28 episodes

Vyučovania, ktoré zaznievajú na seminároch Otcovo srdce

Otcovo srdce pre Slovensko Seminár Otcovo srdce

  • Religion & Spirituality
  • 4.0 • 4 Ratings

Vyučovania, ktoré zaznievajú na seminároch Otcovo srdce

  Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

  Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

  Mirón Duda v jedenástej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy poukazuje na to, že chýbajúca miera, prílišná aktivita na úkor modlitby a odpočinku – aj keď s dobrým úmyslom – môže viesť k vyhoreniu a ťažkostiam vo vzťahoch. Mať mieru neznamená byť priemerný, ale žiť vyvážene. Modlitba ako miesto odpočinku premieňa naše srdce a spôsobuje, že konáme menej, ale dosahujeme viac. Prednáška… Čítať viac »Rozhlas # 11 | Byť múdrym správcom: Mať mieru a nezanedbávať modlitbu a odpočinok

  • 40 min
  Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo

  Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo

  Mirón Duda v desiatej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že Božie synovstvo a dcérstvo prináša vnútornú slobodu. Neznamená to, že vo všetkom si počíname dokonale a bezchybne, ale že sa môžeme spoliehať na Božiu prítomnosť a jeho konanie. Žiť slobodu a slávu Božieho dieťaťa znamená žiť kultúru úcty. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária… Čítať viac »Rozhlas # 10 | A všetko moje je tvoje (Lk 15, 31): Žiť Božie synovstvo a dcérstvo

  • 30 min
  Rozhlas # 9 | Nenechám vás ako siroty (Jn 14, 18): Život bez vzťahu s Otcom je ako život siroty

  Rozhlas # 9 | Nenechám vás ako siroty (Jn 14, 18): Život bez vzťahu s Otcom je ako život siroty

  Mirón Duda v deviatej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že ak nám chýba blízky vzťah s Bohom ako Otcom, prežívame svoj život v opustenosti a vnútornej neistote s potrebou dokazovať svoju hodnotu a identitu, dokonca aj pred samotným Bohom. Často až v zlomenosti a na konci svojich síl sme schopní otvoriť sa Bohu a prijať realitu, že všetko, čo máme, čo robíme… Čítať viac »Rozhlas # 9 | Nenechám vás ako siroty (Jn 14, 18): Život bez vzťahu s Otcom je ako život siroty

  • 42 min
  Rozhlas # 8 | Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn1, 12): Poznať a prijať svoju identitu

  Rozhlas # 8 | Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn1, 12): Poznať a prijať svoju identitu

  Mirón Duda v ôsmej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy poukazuje na to, že naša trvalá identita sa rodí zo vzťahu s Bohom, nie z toho, čo vlastníme, ani z toho, čo robíme. Identita každého človeka má svoj vlastný tvar, svoju vlastnú podobu – tak ako svätci, ktorí sú všetci svätí, ale svätosť každého žiari iným spôsobom. Svoju identitu odhaľujeme pod… Čítať viac »Rozhlas # 8 | Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn1, 12): Poznať a prijať svoju identitu

  • 42 min
  Rozhlas # 7 | Otec milosrdenstva a Boh každej útechy (2 Kor 1, 3): Prijímať pravú útechu

  Rozhlas # 7 | Otec milosrdenstva a Boh každej útechy (2 Kor 1, 3): Prijímať pravú útechu

  Mirón Duda v siedmej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o prirodzenej potrebe každého človeka zakúšať blízkosť, byť sýtený nielen telesne, ale aj emocionálne. Prijatie, útechu, nežnosť, slová uistenia a potvrdenia potrebujeme všetci. Božia útecha nás vnútorne trvalo buduje. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18. – 31. 5. 2021.

  • 36 min
  Rozhlas # 6 | Odpúšťať zo srdca (Mt 18): Odpustenie je dar predovšetkým pre mňa samého

  Rozhlas # 6 | Odpúšťať zo srdca (Mt 18): Odpustenie je dar predovšetkým pre mňa samého

  Mirón Duda v šiestej prednáške rozhlasovej duchovnej obnovy hovorí o tom, že odpustenie nie je iba rozhodnutie. Schopnosť odpúšťať zo srdca sa rodí zo skúsenosti s uzdravujúcou láskou a milosrdenstvom a zmenou perspektívy. Problém odpúšťať máme vtedy, keď si spravodlivosť ceníme viac ako milosrdenstvo. Prednáška odznela v rámci duchovnej obnovy „Otcovo srdce“ na Rádiu Mária v dňoch 18.… Čítať viac »Rozhlas # 6 | Odpúšťať zo srdca (Mt 18): Odpustenie je dar predovšetkým pre mňa samého

  • 40 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

František Trstenský
RTVS
SCRIBENDI
Páter Peter
Ivey Media Podcasts
Juraj Jurica