21 episodes

Posolstvom nášho podcastu je predstavovať zaujímavých ľudí, nielen z toho kláštora, či priľahlej farnosti, ale aj z celého Pezinka. Takže pokojne sa na tomto našom gauči môže ocitnúť aj každý jeden z vás! 🙂

Podcast pod kláštorom Pali Štefanička

  • Comedy
  • 5.0 • 1 Rating

Posolstvom nášho podcastu je predstavovať zaujímavých ľudí, nielen z toho kláštora, či priľahlej farnosti, ale aj z celého Pezinka. Takže pokojne sa na tomto našom gauči môže ocitnúť aj každý jeden z vás! 🙂

  Chcem, aby mi môj rozum a svedomie diktovali, čo mám robiť - Martin Hric | Podcast pod kláštorom #21

  Chcem, aby mi môj rozum a svedomie diktovali, čo mám robiť - Martin Hric | Podcast pod kláštorom #21

  V dnešnom podcaste pod kláštorom mám tú česť vám predstaviť ďalšieho výnimočného Pezinčana, ktorým je Martin Hric. Budeme sa rozprávať o jeho dlhoročnom manažérskom poslaní, ako aj službe pre Božie kráľovstvo, a určite nevynecháme ani jeho rodinné radosti, či voľnočasové koníčky.

  0:00 Úvod

  0:49 prvý/prvá/prvé (prvý Mondelez /figaro/ výrobok, prvý kontakt s manželskou prípravou, prvý kontakt s ľadom)

  03:28 Martinovo detstvo/dospievanie v Pezinku (rodina, priatelia, prežívanie viery)

  5:59 Martinovo štúdium na Slovenskej technickej univerzite

  8:07 Zoznámenie so životnou partnerkou Angelou  8:55 Martinov 27-ročný pracovný angažmán pre firmu Mondelez/Figaro

  13:29 Ako Martin zvládal drsné prostredie vrcholového biznisu ako človek kresťan  16:17 Ako sa Martin s Angelou začali venovať manželským prípravám vo farnosti

  18:32 Idea/výhody prirodzeného plánovania rodičovstva  23:44 Ako sa z Martina stal konzultant pre ďalších/budúcich podnikateľov

  26:32 Martinov angažmán ako mestský poslanec v Pezinku

  32:44 Martin ako rodinný babysitter pre svoje dve vnučky

  36:02 Martinove koníčky (hokej, gitara, bicykel)  38:43 Záver
  🛎 DAJ NÁM ODBER ABY TI NEUŠIEL ŽIADNY NOVÝ PODCAST.

  Nový podcast raz mesačne ✌️

  PRE FANÚŠIKOV AUDIOPODCSTOV SME DOSTUPNÍ AJ NA VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH STREMOVACICH PLATFORMÁCH 👌

  🎧 SPOTIFY https://spoti.fi/3I3PimM
  🎚 GOOGLE PODCAST https://bit.ly/Google_Podcastpodklast
  🎵 APPLE PODCAST https://apple.co/3AcssaN


  SLEDOVAŤ NOVINKY A KLÁSŤ OTÁZKY PRE NAŠICH HOSTI 👇

  📲FACEBOOK: https://bit.ly/FB_podcastpodklastorom
  🤳INSTAGRAM: https://bit.ly/IG_podcastpodklastorom


  PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU VIETE AJ ZASLANÍM ĽUBOVOĽNEJ SUMY NA ÚČET PODCASTU POD KLÁŠTOROM 🙏

  SK16 7500 0000 0040 3431 8998

  MODERÁTOR: Pali Štefanička
  KAMERA: Jozef Kujan
  HOSŤ: Martin Hric

  • 39 min
  Život kapucína je pre mňa jedno obrovské dobrodružstvo - Tomáš Konc | Podcast pod kláštorom #20

  Život kapucína je pre mňa jedno obrovské dobrodružstvo - Tomáš Konc | Podcast pod kláštorom #20

  V dnešnej epizóde podcastu pod kláštorom mám tú česť privítať medzi nami kapucína, brata Tomáša, ktorý je v rehoľnej službe už pekných 40 rokov, v rámci ktorých sa stihol, okrem aktívnej kňazskej činnosti, povenovať aj potrebám kapucínskeho archívu či prípravám 330. výročia ich vstupu do Pezinka. Okrem toho, je vyštudovaný učiteľ fyziky či príležitostný spisovateľ.  0:00 Úvod

  01:00 prvý/prvá/prvé (prvý kontakt s kapucínmi, prvý deň v Ríme, prvý deň v archíve)  04:30 Tomášovo detstvo/dospievanie v Bratislave (rodina, škola, záujmy, viera)

  08:19 Vysokoškolské štúdium v znamení Strojariny, ktoré sa však skončilo predčasne…  11:43 Tomášove zadržanie/väznenie za prenášanie kresťanskej literatúry z Poľska na Slovensko

  18:18 Na tému Tomášovho väznenia vznikol dodatočne aj film Stopy v snehu - https://sfu.sk/eshop/dvd/stopy-v-snehu/

  20:58 Z väzenia putoval Tomáš rovno na vojenskú službu  23:13 Po vojne sa Tomáš už definitívne rozhodol vstúpiť do rehole Kapucínov

  24.30 Aj Tomášov brat (Jozef) sa rozhodol stať Kapucínom

  26:20 Tomášovo diaľkové štúdium teológie v kombinácii s denným štúdiom fyziky

  28:12 Tomášovo kňazské vysvätenie + prierez kapucínskym životom  32:35 Príchodom do Pezinka dostal Tomáš na starosť správu kapucínskeho archívu

  39:52 Prierez kapucínskej histórie v Pezinku/na Slovensku v Tomášovom podaní

  46:05 Tomášove prípravy osláv 330. výročia vstupu Kapucínov do Pezinka v roku 2004

  48:57 8. Júna 2024 sa uskutočnia oslavy 350 výročia vstupu Kapucínov do Pezinka

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=7712903752106793&set=a.398278163569425  53:00 Záver  🛎 DAJ NÁM ODBER ABY TI NEUŠIEL ŽIADNY NOVÝ PODCAST.

  Nový podcast predbežne raz mesačne ✌️  PRE FANÚŠIKOV AUDIOPODCSTOV SME DOSTUPNÍ AJ NA VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH STREMOVACICH PLATFORMÁCH 👌

  🎧 SPOTIFY https://spoti.fi/3I3PimM

  🎚 GOOGLE PODCAST https://bit.ly/Google_Podcastpodklast

  🎵 APPLE PODCAST https://apple.co/3AcssaN  SLEDOVAŤ NOVINKY A KLÁSŤ OTÁZKY PRE NAŠICH HOSTI 👇

  📲FACEBOOK: https://bit.ly/FB_podcastpodklastorom

  🤳INSTAGRAM: https://bit.ly/IG_podcastpodklastorom  PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU VIETE AJ ZASLANÍM ĽUBOVOĽNEJ SUMY NA ÚČET PODCASTU POD KLÁŠTOROM 🙏

  SK16 7500 0000 0040 3431 8998  MODERÁTOR: Pali Štefanička

  KAMERA: Mišo Miškovič

  HOSŤ: Tomáš Konc

  • 54 min
  Chcem byť tá Mária, ktorá sedí Ježišovi pri nohách - Zuzka Dohnalová | Podcast pod kláštorom #19

  Chcem byť tá Mária, ktorá sedí Ježišovi pri nohách - Zuzka Dohnalová | Podcast pod kláštorom #19

  Do dnešného podcastu pod kláštorom prijala pozvanie sympatická dáma nevysokého vzrastu, ale zato s obrovskými túžbami a svedectvami na adresu živého Boha, ktorého spoznala až ako dospelá žena. Okrem toho vyštudovaná manažérka, neskôr vydavateľka novín, až sa napokon dostala k rôznorodej službe pre Božie kráľovstvo. Nielen o týchto témach sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať so Zuzkou Dohnalovou.

  0:00 Úvod

  0:50 prvý/prvá/prvé (prvý výtlačok ekonomických novín, prvý deň v Limbachu, prvá modlitba  02:22 Zuzkino detstvo/dospievanie v Krasňanoch (rodina, priatelia, škola, viera/neviera)

  07:17 Vysokoškolské štúdium manažmentu + zoznámenie sa so životným partnerom Vladom.

  08:17 Zuzka a Vlado začali už na VŠ podnikať - vydávanie ekonomických novín v anglickom jazyku  10:54 Zuzka a Vlado ako neveriaci pár sa rozhodli pre svadbu v kostole + štart kresťanského spoločenstva na pôde školy.

  12:56 Zuzkina 7-ročná skúsenosť/cesta v kresťanskom spoločenstve + ako postupne spoznávala Boha/On ju

  15:55 Zuzkino živé obrátenie ku Kristovi/krst Duchom Svätým v období, keď Zuzka bojovala so zajakávaním svojho syna

  24:29 Ako to napokon dopadlo so zajakávaním sa detí + Zuzkina premena zmýšľania  25:49 Zuzkino aktívne prežívanie viery vo farnosti v Limbachu + stretnutie s p. farárom Františkom Moškom

  28:26 Ako Zuzka začala navštevovať/študovať na rôznych charizmatických kurzoch (Rakúsko, Otcovo srdce, prorocká škola)

  30:44 Zuzkino pozvanie/pôsobenie v tíme Alfa kurzu v Pezinku

  32:51 Čo pre Zuzku znamená modlitba uzdravenia/Ako vníma jej pôsobenie naprieč celým svojim životom?

  35:25 Aký bol proces modlitby v Zuzkinom živote od neveriacej, až po praktizujúcu katolíčku? + povzbudenie/odporúčanie v modlitbe pre ostatných

  39:20 Ako Zuzka počúva/vníma Boží hlas vo svojom živote?  42:54 Zuzkino momentálne prežívanie viery + Zuzkino pôsobenie na misii Randyho Clarka v Brazílii.

  46:52 Zuzkina služba pri animovaní birmovancov

  48:26 Zuzkine koníčky/záujmy

  49:41 Záver  🛎 DAJ NÁM ODBER ABY TI NEUŠIEL ŽIADNY NOVÝ PODCAST.

  Nový podcast predbežne raz mesačne ✌️  PRE FANÚŠIKOV AUDIOPODCSTOV SME DOSTUPNÍ AJ NA VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH STREMOVACICH PLATFORMÁCH 👌  🎧 SPOTIFY https://spoti.fi/3I3PimM

  🎚 GOOGLE PODCAST https://bit.ly/Google_Podcastpodklast

  🎵 APPLE PODCAST https://apple.co/3AcssaN  SLEDOVAŤ NOVINKY A KLÁSŤ OTÁZKY PRE NAŠICH HOSTI 👇  📲FACEBOOK: https://bit.ly/FB_podcastpodklastorom

  🤳INSTAGRAM: https://bit.ly/IG_podcastpodklastorom  PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU VIETE AJ ZASLANÍM ĽUBOVOĽNEJ SUMY NA ÚČET PODCASTU POD KLÁŠTOROM 🙏  SK62 1100 0000 0080 1134 3654  MODERÁTOR: Pali Štefanička

  KAMERA: Mišo Miškovič

  HOSŤ: Zuzka Dohnalová

  • 50 min
  Pápeža Františka som obsluhoval priamo pri stole - Martin Gira | Podcast pod kláštorom #18

  Pápeža Františka som obsluhoval priamo pri stole - Martin Gira | Podcast pod kláštorom #18

  V dnešnom podcaste pod kláštorom vám predstavíme rodáka z Trnavy, ktorý ale väčšiu časť svojho života prežil v bratislavskej Vrakuni. V rámci svojej prípravy na kňazstvo sa venoval doučovaniu matematiky alebo stavbe nového oratória v Taliansku, až sa napokon dostal k obsluhovaniu sv. otca Františka. Nielen o týchto témach sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s pezinským p. kaplánom Martinom Girom.


  0:00 Úvod

  0:57 prvý/prvá/prvé (prvý/obľúbený Ježišov zázrak, prvý kontakt s pápežom Františkom, prvá hodina náboženstva)  04:32 Detstvo/dospievanie v bratislavskej vrakuni (rodina, škola, prežívanie viery)

  07:17 Ako vplývalo negatívne povedomie Vrakune (Pentagonu) na jeho každodenné rozhodnutia/prežívanie viery

  09:49 Vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite + rozlišovanie svetského/duchovného života  12:21 Cesta za kňazstvom napokon dostala zelenú až/hneď po ekonomických štátniciach

  14:48 Bežný deň/život budúceho kňaza v seminári (program, pravidlá)

  20:14 Založenie/navštevovanie súboru ,,antischola cantorum” v seminári

  22:33 Absolvovanie pastoračného ročníka v talianskom Piemonte (doučovanie matematiky, stavba nového Oratória).

  29:26 Pôsobenie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave + obsluhovanie pápeža Františka  34:05 Kňazská vysviacka + začiatky pôsobenia vo farnosti Pezinok

  38:13 Rozdiely/hierarchia medzi diakonom a kňazom (trvalý diakonát)

  42:15 Rozdiely medzi diecéznym a rehoľným kňazom

  46:24 Osobná pastorácia vo farnosti (hodiny náboženstva, animovanie birmovancov) + ako mladí ľudia dnes vnímajú autoritu kňaza  50:13 Koníčky a záujmy popri každodennej pastorácii (bicykel, florbal)

  52:49 Záver  🛎 DAJ NÁM ODBER ABY TI NEUŠIEL ŽIADNY NOVÝ PODCAST.

  Nový podcast predbežne raz mesačne ✌️  PRE FANÚŠIKOV AUDIOPODCSTOV SME DOSTUPNÍ AJ NA VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH STREMOVACICH PLATFORMÁCH 👌  🎧 SPOTIFY https://spoti.fi/3I3PimM

  🎚 GOOGLE PODCAST https://bit.ly/Google_Podcastpodklast

  🎵 APPLE PODCAST https://apple.co/3AcssaN  SLEDOVAŤ NOVINKY A KLÁSŤ OTÁZKY PRE NAŠICH HOSTI 👇  📲FACEBOOK: https://bit.ly/FB_podcastpodklastorom

  🤳INSTAGRAM: https://bit.ly/IG_podcastpodklastorom  PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU VIETE AJ ZASLANÍM ĽUBOVOĽNEJ SUMY NA ÚČET PODCASTU POD KLÁŠTOROM 🙏  SK62 1100 0000 0080 1134 3654  MODERÁTOR: Pali Štefanička

  KAMERA: Matej Podstrelenec

  HOSŤ: Martin Gira

  • 53 min
  Boh ma ľúbil, už keď som bola utkaná v maminom brušku - Kika Ochabová | Podcast pod kláštorom #17

  Boh ma ľúbil, už keď som bola utkaná v maminom brušku - Kika Ochabová | Podcast pod kláštorom #17

  Našim dnešným hosťom je pomerne mladá dáma, ku ktorej každodenným aktivitám však už patria aj manželské či rodičovské povinnosti. Ak jej to čas dovolí, tak si rada zabehá alebo aj upečie nejaký chutný koláčik. Avšak, schopnosť tešiť sa z dobrého jedla nebola vždy jej silnou stránkou, nakoľko ju v období dospievania postretli aj problémy, spojené s poruchami príjmu potravy. Nielen o týchto témach sa dnes v podcaste pobavíme s Kikou Ochabovou

  0:00 Úvod

  00:54 prvý/prvá/prvé (prvý hudobný nástroj, prvý kontakt s TV, prvý deň ako mama)  03:13 Detstvo/dospievanie v Drahovciach (rodina, škola, záujmy)

  06:00 Pôsobenie v rodinnej hudobnej kapele

  06:53 Prvý kontakt/skúsenosť s poruchami príjmu potravy (anorexia vs bulimia)

  10:50 Prežívanie tohto obdobia s Bohom/škrupulozita vo viere  14:33 Začiatok VŠ štúdia v Brne + kontakt so živým spoločenstvom Jakubčatá

  16:40 Zázračné uzdravenie na chválach v rámci modlitby príhovoru

  21:01 Stretnutie/zoznámenie sa so životným partnerom Michalom

  23:48 Spoločný boj o fyzické/psychické zdravie Kiky a Michala  26:07 Manželské/rodičovské radosti/starosti Kiky a Michala

  28:51 Kika ako darkyňa materského mlieka pre ďalšie maminky  31:40 Kikina záľuba/vášeň v behu (príprava na polmaratón)

  34:07 Kikine plány/ciele do budúcnosti (VŠ, Homeschooling)

  36:18 Záver  🛎 DAJ NÁM ODBER ABY TI NEUŠIEL ŽIADNY NOVÝ PODCAST.

  Nový podcast predbežne raz mesačne ✌️  PRE FANÚŠIKOV AUDIOPODCSTOV SME DOSTUPNÍ AJ NA VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH STREMOVACICH PLATFORMÁCH 👌  🎧 SPOTIFY https://spoti.fi/3I3PimM

  🎚 GOOGLE PODCAST https://bit.ly/Google_Podcastpodklast

  🎵 APPLE PODCAST https://apple.co/3AcssaN  SLEDOVAŤ NOVINKY A KLÁSŤ OTÁZKY PRE NAŠICH HOSTI 👇  📲FACEBOOK: https://bit.ly/FB_podcastpodklastorom

  🤳INSTAGRAM: https://bit.ly/IG_podcastpodklastorom  PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU VIETE AJ ZASLANÍM ĽUBOVOĽNEJ SUMY NA ÚČET PODCASTU POD KLÁŠTOROM 🙏  SK62 1100 0000 0080 1134 3654  MODERÁTOR: Pali Štefanička

  KAMERA: Michal Miškovič

  HOSŤ: Kika Ochabová

  • 37 min
  Na púti v Šaštíne som si na kolenách vymodlil dcéru - Jožko Kozma | Podcast pod kláštorom #16

  Na púti v Šaštíne som si na kolenách vymodlil dcéru - Jožko Kozma | Podcast pod kláštorom #16

  Prvý tohtoročným hosťom je Jožko Kozma, o ktorom vám môžem v krátkosti prezradiť, že pochádza z ďalekého východu, avšak už niekoľko rokov žije spolu aj so svojou rodinkou u nás v Pezinku, pričom čas svojho života prežil aj v Írsku. Poznať ho môžete aj zo zboru Káčko, resp. adoračného tímu našej farnosti, a tí ktorým deti navštevujú aj Základnú školu Bielenisko, tak určite postrehli aj tam túto čerstvú posilu učiteľského zboru.  0:00 Úvod + ponuka stať sa našim kameramanom

  02:09 prvý/prvá/prvé (prvý zápas v karate, prvý let lietadlom, prvý deň ako učiteľ v škole)

  05:58 Jožiho detstvo/dospievanie na východnom Slovensku (rodina, priatelia, záujmy, viera)

  08:59 Jožiho štúdium na VŠ v Žiline + tréning/vyučovanie karate

  10:55 Rozdiel medzi tradičným a bojovým karate

  12:40 Rozbiehajúcu sa kariéru v karate stoplo nečakané zranenie…

  14:48 Jožiho rozhodnutie vycestovať za prácou do Írska, kde strávil napokon 10 rokov

  16:00 Jožiho pracovný angažmán v leteckej spoločnosti + zvýhodnené lety do celého sveta

  19:26 Jožiho obrátenie k Živému Bohu na kurze Svätého písma

  22:56 Jožiho stretnutie/zoznámenie sa s budúcou manželkou Lenkou na kurze španielčiny

  24:35 Svadba s manželkou Lenkou sa konala na Slovensku

  26:40 Jožiho manželstvo s Lenkou postihla na začiatku veľká skúška - čakanie na vytúženého potomka + zázračné uzdravenie/požehnanie plodnosti od Panny Márie

  29:44 Jožiho následný vzťah/sprevádzanie s Pannou Máriou (svadba, sťahovanie do Pezinka)

  32:19 Jožiho začiatky služby vo farnosti Pezinok - pôsobenie v zbore Káčko 

  35:22 Jožiho ďalší posun v službe - účasť v adoračnom tíme a vedenie birmovancov

  38:24 Jožiho služba vo farnosti v kombinácii s rodinou, prácou + rozhodnutie sa pre štúdium pedagogiky

  40:16 Ovocie pravidelných 48 hodinových adorácii v našej farnosti + pozvánka k aktívnej účasti

  44:14 Jožiho začiatky ako učiteľa náboženstva na ZŠ Bielenisko - dojmy, skúsenosti

  46:08 Jožiho rozhodnutie pre učiteľstvo bolo vyslyšením niekdajších babkiných túžob/prosieb 

  47:11 Jožiho púť do Svätej zeme v roku 2023 - nešiel som ako turista, ale pútnik

  51:53 Vo Svätej zemi miestni baptisti naďalej praktizujú aj krstenie v rieke Jordán

  52:49 Záver


  🛎 DAJ NÁM ODBER ABY TI NEUŠIEL ŽIADNY NOVÝ PODCAST.
  Nový podcast predbežne raz mesačne ✌️


  PRE FANÚŠIKOV AUDIOPODCSTOV SME DOSTUPNÍ AJ NA VŠETKÝCH RELEVANTNÝCH STREMOVACICH PLATFORMÁCH 👌

  🎧 SPOTIFY https://spoti.fi/3I3PimM

  🎚 GOOGLE PODCAST https://bit.ly/Google_Podcastpodklast

  🎵 APPLE PODCAST https://apple.co/3AcssaN


  SLEDOVAŤ NOVINKY A KLÁSŤ OTÁZKY PRE NAŠICH HOSTI 👇

  📲FACEBOOK: https://bit.ly/FB_podcastpodklastorom

  🤳INSTAGRAM: https://bit.ly/IG_podcastpodklastorom


  PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU VIETE AJ ZASLANÍM ĽUBOVOĽNEJ SUMY NA ÚČET PODCASTU POD KLÁŠTOROM 🙏

  SK62 1100 0000 0080 1134 3654


  MODERÁTOR: Pali Štefanička
  KAMERA: Michal Miškovič
  HOSŤ: Jožko Kozma

  • 53 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Comedy

Piatoček
SME.sk
Adela a Sajfa
jasomfunradio
Toto vystrihneme
Denník N
OOODCHOD
DZUKYPAPAYA - S3RIOUS
jauuu, PS: to bolelo
ZAPO
Bekimovo horúce kreslo
Europa 2

You Might Also Like