Pokušení úspěchu // Lukáš Targosz Element Podcast Hradec Kralove

    • Religion & Spirituality

Úspěch není negativní, to ale neznamená, že v sobě nenese zárodek pokušení. Otázkou je, zda úspěch jsou jen čísla, nebo zda je úspěch naplnění nějakého záměru, vize, hodnot, směru. Mnoho z našich definic úspěchu jsou ve formě konečné hry: něčeho dosáhneme a konec hry. Úspěch je znát smysl svého života, růst ke svému potenciálu a zasévat požehnání pro druhé.

Úspěch není negativní, to ale neznamená, že v sobě nenese zárodek pokušení. Otázkou je, zda úspěch jsou jen čísla, nebo zda je úspěch naplnění nějakého záměru, vize, hodnot, směru. Mnoho z našich definic úspěchu jsou ve formě konečné hry: něčeho dosáhneme a konec hry. Úspěch je znát smysl svého života, růst ke svému potenciálu a zasévat požehnání pro druhé.

Top Podcasts In Religion & Spirituality