14 min

Poskytovanie informácií rozvedeným rodičom Buď právny profík

    • Self Help

Rodičia, ktorí sa rozvedú a majú dieťa si môžu klásť viaceré otázky, ako je to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ich dieťaťu. Majú aj po rozvode obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti voči nemu, ako pred rozvodom manželstva? Čo v prípade, ak sa rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti dožaduje informácií o jeho zdravotnom stave? Je lekár povinný mu ich poskytnúť? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať advokát JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

Rodičia, ktorí sa rozvedú a majú dieťa si môžu klásť viaceré otázky, ako je to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ich dieťaťu. Majú aj po rozvode obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti voči nemu, ako pred rozvodom manželstva? Čo v prípade, ak sa rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti dožaduje informácií o jeho zdravotnom stave? Je lekár povinný mu ich poskytnúť? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať advokát JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

14 min