Epizódy: 60

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Poslovia nádeje Ellen Gould Whiteová

  • Viera a duchovno

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

  Tiráž

  Tiráž

  -

  • 48 s
  58/58 • Víťazná cirkev

  58/58 • Víťazná cirkev

  Kresťanskú cirkev, ktorá prešla mnohými skúškami a utrpením, čaká slávna budúcnosť.

  • 20 min
  57/58 • Zjavenie

  57/58 • Zjavenie

  Na ostrove Patmos dostal Ján od Boha posolstvo, ktoré sa stalo posilou kresťanskej cirkvi vo všetkých etapách dejín.

  • 30 min
  56/58 • Na ostrove Patmos

  56/58 • Na ostrove Patmos

  Na sklonku svojho života bol apoštol Ján poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Jeho služba Bohu sa tým však neskončila.

  • 17 min
  55/58 • Premenený milosťou

  55/58 • Premenený milosťou

  Jánov život je názorným príkladom ozajstnej premeny človeka.

  • 20 min
  54/58 • Verný svedok

  54/58 • Verný svedok

  Ján vo svojich listoch uvádza, že láska k Bohu a k ľuďom je podstatou kresťanského života.

  • 20 min

Najlepšie podcasty v kategórii Viera a duchovno

Páter Peter
Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.
Godzone
Slovo plus - podcast
Denník Štandard
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže