Epizódy: 60

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Poslovia nádeje Ellen Gould Whiteová

  • Viera a duchovno

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

  1/58 • Boží zámer s cirkvou

  1/58 • Boží zámer s cirkvou

  Boh ustanovil cirkev, aby jej prostredníctvom predstavil svetu svoj charakter.

  • 14 min
  2/58 • Príprava dvanástich učeníkov

  2/58 • Príprava dvanástich učeníkov

  Tri roky Ježiš pripravoval svojich učeníkov, aby po jeho odchode mohli pracovať na záchrane sveta.

  • 13 min
  3/58 • Veľké poverenie

  3/58 • Veľké poverenie

  Ježiš pred svojím nanebovstúpením zoznámil učeníkov s ich úlohou a zdôraznil im, že ju môžu splniť len v jeho mene a v moci Ducha Svätého.

  • 17 min
  4/58 • Turíce

  4/58 • Turíce

  Počas Turíc na učeníkov zostúpil Duch Svätý a oni pod jeho vplyvom vydali mocné svedectvo o Bohu.

  • 22 min
  5/58 • Dar Ducha Svätého

  5/58 • Dar Ducha Svätého

  Duch Svätý bol darom nielen pre ranú cirkev, ale aj pre ľudí všetkých vekov.

  • 18 min
  6/58 • Pri chrámovej bráne

  6/58 • Pri chrámovej bráne

  Peter a Ján uzdravili chromého človeka a kázali o Ježišovom vzkriesení. Vodcovia izraelského národa ich za to uväznili.

  • 24 min

Najlepšie podcasty v kategórii Viera a duchovno

Valo a Maťo
Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň
Kresťanské spoločenstvo Martin
František Trstenský
Rádio 7 CZ (TWR)
O duši, viere a spiritualite