13 min

Potvrdenie o zákaze sprístupnenia zdravotnej dokumentácie. Lekári, viete, čo všetko v ňom má byť‪?‬ mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

Všeobecní lekári budú od začiatku augusta vydávať potvrdenie o tom, či sa v zdravotnej dokumentácii pacienta nachádza zákaz sprístupnenia zdravotnej dokumentácie voči osobe, ktorá o nahliadnutie žiada. Po novom totiž môže do dokumentácie nahliadať širší okruh ľudí. V prípade, ak niekto z oprávnených osôb požiada napríklad v nemocnici o sprístupnenie údajov z dokumentácie pacienta, musí sa preukázať písomným potvrdením, že voči nemu nebol vydaný zákaz. O tom, ako má vyzerať spomenuté potvrdenie a čo všetko musí obsahovať sa dozviete v dnešnom podcaste od JUDr. Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.  Zároveň vám povie, prečo je dôležité nesprístupňovať viac údajov, ako ukladá zákon.

Všeobecní lekári budú od začiatku augusta vydávať potvrdenie o tom, či sa v zdravotnej dokumentácii pacienta nachádza zákaz sprístupnenia zdravotnej dokumentácie voči osobe, ktorá o nahliadnutie žiada. Po novom totiž môže do dokumentácie nahliadať širší okruh ľudí. V prípade, ak niekto z oprávnených osôb požiada napríklad v nemocnici o sprístupnenie údajov z dokumentácie pacienta, musí sa preukázať písomným potvrdením, že voči nemu nebol vydaný zákaz. O tom, ako má vyzerať spomenuté potvrdenie a čo všetko musí obsahovať sa dozviete v dnešnom podcaste od JUDr. Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.  Zároveň vám povie, prečo je dôležité nesprístupňovať viac údajov, ako ukladá zákon.

13 min

Top Podcasts In Education