33 min

PRAVDA VERZUS FAKE #AIvideo buzzworld by gabo & peťo

    • Marketing

Môžeme sa smiať ľuďom na čiernobielych filmoch, dnes máme farebné nemé AI filmy a sme o sto rokov ďalej. Ultimátnym cieľom dezinformátorov je, aby si neveril ničomu. A ako veľmi sporo odetá môže byť AI modelka? NEXT: NOVÁ DOBA, HOST VYHAZUJE VRCHNÍHO...

Môžeme sa smiať ľuďom na čiernobielych filmoch, dnes máme farebné nemé AI filmy a sme o sto rokov ďalej. Ultimátnym cieľom dezinformátorov je, aby si neveril ničomu. A ako veľmi sporo odetá môže byť AI modelka? NEXT: NOVÁ DOBA, HOST VYHAZUJE VRCHNÍHO...

33 min