22 min

Rýchla nalieváreň zmien od 1. januára 2023 výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

V novele zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rátalo s tým, že pacienti budú platiť úhradu za podanie podnetu. Ako to dopadlo sa dozviete v dnešnom podcaste. Po novom sa rozšíril okruh podmienok, za ktorých môže úrad podnet odmietnuť. Dozviete sa i to, že následný dohľad sa môže uskutočniť do dvoch rokov od skončenia prvého dohľadu, aj to len za určitých okolností. Rovnako sa ruší predbežný a záverečný protokol, je už iba jeden. Novinkou je i zmena a to, že poskytovatelia môžu úradu v rámci dohľadu zasielať kópiu zdravotnej dokumentácie. Obsah novely zákona vám priblíži JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

V novele zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rátalo s tým, že pacienti budú platiť úhradu za podanie podnetu. Ako to dopadlo sa dozviete v dnešnom podcaste. Po novom sa rozšíril okruh podmienok, za ktorých môže úrad podnet odmietnuť. Dozviete sa i to, že následný dohľad sa môže uskutočniť do dvoch rokov od skončenia prvého dohľadu, aj to len za určitých okolností. Rovnako sa ruší predbežný a záverečný protokol, je už iba jeden. Novinkou je i zmena a to, že poskytovatelia môžu úradu v rámci dohľadu zasielať kópiu zdravotnej dokumentácie. Obsah novely zákona vám priblíži JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

22 min

Top Podcasts In Education

ZAPO
Ladislav Kužela
vedatorskypodcast
dejepisinak
Cari, Manuel und das Team von Easy German
Harry