87 episodes

Diskusná relácia Televízie Lux

Relácia Fundamenty Televizia Lux

  • TV & Film
  • 4.3, 6 Ratings

Diskusná relácia Televízie Lux

  Ôsme prikázanie, rešpektovanie pravdy

  Ôsme prikázanie, rešpektovanie pravdy

  Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.


  Právo na komunikovanie pravdy


  „Právo na komunikovanie pravdy nie je absolútne. Každý má svoj život usporadúvať podľa evanjeliového prikázania bratskej lásky. Tá vyžaduje, aby sa v konkrétnych situáciách posúdilo, či sa má vyjaviť pravda tomu, kto sa na ňu pýta, alebo nie.“ (KKC 2488)


  Pravda a krása


  „Konanie dobra sprevádza ako odmena duchovná radosť a mravná krása. Práve tak aj pravda so sebou prináša radosť a jas duchovnej krásy. Pravda je krásna sama v sebe. Pravda slova, racionálne vyjadrenie poznania stvorenej i nestvorenej skutočnosti sú potrebné človekovi obdarenému rozumom. Ale pravda môže nájsť aj iné, dopĺňajúce formy ľudského vyjadrenia, najmä keď treba vyvolať v mysli to, čo je v tejto pravde nevysloviteľné, hlbiny ľudského srdca, povznesenia duše a tajomstvo Boha.“ (KKC 2500)

  • 56 min
  Ôsme prikázanie, previnenia proti pravde

  Ôsme prikázanie, previnenia proti pravde

  „Kristovi učeníci si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti (Ef 4,24). Majú odložiť lož a všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie (1Pt 2,1).“ (KKC 2475

  • 55 min
  Ôsme prikázanie

  Ôsme prikázanie

  „Ôsme prikázanie zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahoch k druhým. Tento morálny predpis vyplýva z povolania svätého ľudu byť svedkom svojho Boha, ktorý je pravda a chce pravdu. Previnenia proti pravde vyjadrujú, slovami alebo skutkami, odmietnutie zaviazať sa tým, čo je morálne správne: sú to základné nevernosti voči Bohu a v tomto zmysle podkopávajú základy Zmluvy.“ (KKC 2464)

  • 48 min
  Siedme prikázanie, sociálna spravodlivosť

  Siedme prikázanie, sociálna spravodlivosť

  „ Cirkev vynáša svoj morálny úsudok o ekonomických a sociálnych otázkach, keď to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší. V morálnom poriadku vychádza z poslania, ktoré sa líši od poslania politických autorít: Cirkev sa stará o časné aspekty spoločného dobra, lebo sú zamerané na najvyššie Dobro, náš posledný cieľ. Usiluje sa inšpirovať správne postoje vo vzťahu k pozemským dobrám a v spoločensko-hospodárskych vzťahoch. “ (KKC 2420)

  • 53 min
  Siedme prikázanie, nepokradneš

  Siedme prikázanie, nepokradneš

  „Siedme prikázanie zakazuje neprávom brať alebo si ponechať majetok blížneho a akýmkoľvek spôsobom spôsobovať blížnemu škodu na majetku. Prikazuje spravodlivosť a lásku pri spravovaní pozemských dobier a plodov ľudskej práce. Vzhľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo.“ (KKC 2401)

  • 55 min
  Šieste Božie prikázanie, nezosmilníš

  Šieste Božie prikázanie, nezosmilníš

  Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

  • 55 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Peter7635 ,

Feedback

Kým tam bol pán Pavol Strežo bola to skvelá relácia. Vecné a praktické aplikácie do života. Inak mi to znie ako prazdne filozofovanie, alebo ako teológia bez živej a každodennej skúsenosti. Neplánujete pozvať opäť niekoho, kto by nám vedel priniesť živú skúsenosť a svedectvo namiesto tohoto filozofovania? Vďaka.

Top Podcasts In TV & Film

Listeners Also Subscribed To