1 hr 1 min

Rodina alkoholika ZDRAVÁ DUŠA

    • Mental Health

Život so závislým človekom vôbec nie je jednoduchý. V triezvom stave sľubuje svoju zmenu, obracia sa na blízkych s prosbou o pomoc. Je to práve táto ľudská bytosť, ktorá musí prevziať zodpovednosť za svoje činy a návrat k pôvodnému spôsobu života myslieť vážne. Mnohým k tejto zmene dopomohli výčitky svedomia, no často sa zabúda na to, že závislosť je chorobou celej rodiny. Žiť so závislou osobou je náročné, trpia partneri aj deti. Rodinu trápia finančné, sociálne aj psychické problémy. Ako bojovať so závislosťou v rodine a najmä ako proti nej bojovať spoločne, nám prišli prezradiť Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ OLÚP, n.o. Predná Hora a Mgr. Peter Knapík námestník pre psychologicko-psychoterapeutickú starostlivosť OLÚP, n.o. Predná Hora.

Život so závislým človekom vôbec nie je jednoduchý. V triezvom stave sľubuje svoju zmenu, obracia sa na blízkych s prosbou o pomoc. Je to práve táto ľudská bytosť, ktorá musí prevziať zodpovednosť za svoje činy a návrat k pôvodnému spôsobu života myslieť vážne. Mnohým k tejto zmene dopomohli výčitky svedomia, no často sa zabúda na to, že závislosť je chorobou celej rodiny. Žiť so závislou osobou je náročné, trpia partneri aj deti. Rodinu trápia finančné, sociálne aj psychické problémy. Ako bojovať so závislosťou v rodine a najmä ako proti nej bojovať spoločne, nám prišli prezradiť Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ OLÚP, n.o. Predná Hora a Mgr. Peter Knapík námestník pre psychologicko-psychoterapeutickú starostlivosť OLÚP, n.o. Predná Hora.

1 hr 1 min