26 min

Rozhovor ║ Lucia Dubačová ║ Téma: Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu Paralelný Ateliér

    • Design

Piaty rozhovor v Paralelnom ateliéri je o digitálnej revolúcii. Témou rozhovoru je výrok Edwarda O. Wilsona: "Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu." (2009)

Za desať rokov od vypovedania týchto slov sa technológie posunuli vpred ďalším míľovým krokom. O našich emóciách, a bohužiaľ ani o inštitúciách, sa to však povedať nedá. Čelíme situáciám a výzvam, ktoré často nie sme schopní v plnej miere pochopiť, ani analyzovať, nieto na ne adekvátne reagovať. Na našich životoch sa digitálna revolúcia odráža zásadným spôsobom - na našich vzťahoch s inými ľuďmi, s prostredím, ktoré nás obklopuje, na vnímaní seba samého, na našej psychike, na spôsobe ako komunikujeme, trávime čas, ako milujeme, ako vychovávame deti, odráža sa to na spoločenskej dynamike, spoločenskej štruktúre, na inštitúciách a dokonca aj na "neotrasiteľných" pojmoch akými sú pravda, či demokracia.

Mojou hosťkou je Lucia Dubačová, medzinárodná kultúrna manažérka a kurátorka so zameraním na digitálne a multimediálne umenie a dizajn. Lucia je zakladateľka a zároveň aj riaditeľka festivalu Sensorium a pracuje ako expert pre rozvoj dizajnu a digitálneho umenia v Slovenskom centre dizajnu.

Výrok, ktorý je témou tohto rozhovoru, sa nachádza aj v texte tohtoročného Sensoria, pretože ho rád používa Tristan Harris, spoluzakladateľ Center for Humane Technology. Vo svete nie je veľa združení a iniciatív, ktoré sa snažia adresovať problémy digitálnej revolúcie, preto je Center for Humane Technology obzvlášť dôležitý príklad toho, ako možno pracovať na zmene technológii k lepšiemu.

S Luciou sa budeme rozprávať o mnohých zaujímavých otázkach týkajúcich sa digitálnej revolúcie a napríklad aj o tom, či nám môže akási "nová citlivosť" pomôcť k tomu, aby sme sa nakoniec nestali obeťami našich osobných digitálnych čierných skriniek.

Viac na: www.paralelnyatelier.sk

Piaty rozhovor v Paralelnom ateliéri je o digitálnej revolúcii. Témou rozhovoru je výrok Edwarda O. Wilsona: "Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu." (2009)

Za desať rokov od vypovedania týchto slov sa technológie posunuli vpred ďalším míľovým krokom. O našich emóciách, a bohužiaľ ani o inštitúciách, sa to však povedať nedá. Čelíme situáciám a výzvam, ktoré často nie sme schopní v plnej miere pochopiť, ani analyzovať, nieto na ne adekvátne reagovať. Na našich životoch sa digitálna revolúcia odráža zásadným spôsobom - na našich vzťahoch s inými ľuďmi, s prostredím, ktoré nás obklopuje, na vnímaní seba samého, na našej psychike, na spôsobe ako komunikujeme, trávime čas, ako milujeme, ako vychovávame deti, odráža sa to na spoločenskej dynamike, spoločenskej štruktúre, na inštitúciách a dokonca aj na "neotrasiteľných" pojmoch akými sú pravda, či demokracia.

Mojou hosťkou je Lucia Dubačová, medzinárodná kultúrna manažérka a kurátorka so zameraním na digitálne a multimediálne umenie a dizajn. Lucia je zakladateľka a zároveň aj riaditeľka festivalu Sensorium a pracuje ako expert pre rozvoj dizajnu a digitálneho umenia v Slovenskom centre dizajnu.

Výrok, ktorý je témou tohto rozhovoru, sa nachádza aj v texte tohtoročného Sensoria, pretože ho rád používa Tristan Harris, spoluzakladateľ Center for Humane Technology. Vo svete nie je veľa združení a iniciatív, ktoré sa snažia adresovať problémy digitálnej revolúcie, preto je Center for Humane Technology obzvlášť dôležitý príklad toho, ako možno pracovať na zmene technológii k lepšiemu.

S Luciou sa budeme rozprávať o mnohých zaujímavých otázkach týkajúcich sa digitálnej revolúcie a napríklad aj o tom, či nám môže akási "nová citlivosť" pomôcť k tomu, aby sme sa nakoniec nestali obeťami našich osobných digitálnych čierných skriniek.

Viac na: www.paralelnyatelier.sk

26 min