11 min

Rupi Kaur (28.11.2021 12:15‪)‬ Nedeľná chvíľka poézie_FM

    • Books

V novembri sme si pripomenuli dva dôležité dni. 19. november bol dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november bol svetovým dňom za odstránenie násilia na ženách. Ak pátrate po tom, ako to súvisí s poéziou, odpoveď vám dá indicko-kanadská poetka, spisovateľka, ilustrátorka a umelkyňa Rupi Kaur, ktorá sa týmto témam vo svojej tvorbe venuje.

V novembri sme si pripomenuli dva dôležité dni. 19. november bol dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november bol svetovým dňom za odstránenie násilia na ženách. Ak pátrate po tom, ako to súvisí s poéziou, odpoveď vám dá indicko-kanadská poetka, spisovateľka, ilustrátorka a umelkyňa Rupi Kaur, ktorá sa týmto témam vo svojej tvorbe venuje.

11 min