41 min

Silvia Porubänová o rozmanitosti rodín na Slovensku, medzi ktoré radí aj dúhové rodiny Teplá vlna

    • Spoločnosť a kultúra

So Silviou Porubänovou sme sa rozprávali o rodine ako o najvyššej hodnote pre ľudí, ktorá je spojená s pocitom lásky, bezpečnosti a blízkosti. Pozreli sme sa na to, aké formy rodín v súčasnosti existujú a či sa dá ešte hovoriť o úplne tradičnej rodine.

So Silviou Porubänovou sme sa rozprávali o rodine ako o najvyššej hodnote pre ľudí, ktorá je spojená s pocitom lásky, bezpečnosti a blízkosti. Pozreli sme sa na to, aké formy rodín v súčasnosti existujú a či sa dá ešte hovoriť o úplne tradičnej rodine.

41 min

Najlepšie podcasty v kategórii Spoločnosť a kultúra