14 min

Soľ Zeme Efata Podcast

    • Náboženstvo

Láska zvíťazí

,,Naplnil sa čas: priblížilo sa Božie kráľovstvo."  Sme pozvaní byť služobníkmi Lásky a prinášať ju na miesta, kde chýba, kde je pusto, sucho plano.  Zober si výzbroj Ducha a prinášaj Jeho ovocie cez čnostný život, cez život plný skutkov lásky.

Láska zvíťazí

,,Naplnil sa čas: priblížilo sa Božie kráľovstvo."  Sme pozvaní byť služobníkmi Lásky a prinášať ju na miesta, kde chýba, kde je pusto, sucho plano.  Zober si výzbroj Ducha a prinášaj Jeho ovocie cez čnostný život, cez život plný skutkov lásky.

14 min