24 min

Týmto ste žili v oblasti zdravotníctva v roku 2021 mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

Rok 2021 bol bohatý na viaceré zmeny, ktoré sa týkali i zdravotníkov. Či to boli rôzne riešenia prijaté zo strany rezortu zdravotníctva alebo požadovanie antigénových testov na ochorenie COVID-19 od pacientov, či samotné očkovanie. V dnešnom podcaste si ich všetky zhrnieme s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Budeme sa rozprávať aj o systéme hodnotenia bezpečnosti pacienta, triáži, telemedicíne, úprave údajov v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ako aj optimalizácii siete nemocníc. Dozviete sa aj to, čo nie je podľa advokáta takpovediac dotiahnuté do konca a rezort zdravotníctva by sa tomu mal venovať.

Rok 2021 bol bohatý na viaceré zmeny, ktoré sa týkali i zdravotníkov. Či to boli rôzne riešenia prijaté zo strany rezortu zdravotníctva alebo požadovanie antigénových testov na ochorenie COVID-19 od pacientov, či samotné očkovanie. V dnešnom podcaste si ich všetky zhrnieme s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Budeme sa rozprávať aj o systéme hodnotenia bezpečnosti pacienta, triáži, telemedicíne, úprave údajov v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ako aj optimalizácii siete nemocníc. Dozviete sa aj to, čo nie je podľa advokáta takpovediac dotiahnuté do konca a rezort zdravotníctva by sa tomu mal venovať.

24 min

Top Podcasts In Education

Denis a Patrik Kováč
dejepisinak
vedatorskypodcast
Nadácia PARTNERS