40 min

Zhrnutie 50. týždňa - Biblia za rok Biblia za rok chronologicky

    • Christianity

Zhrnutie 50. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
kapitoly: Efezanom 1-6, Filemonovi 1, Kolosanom 1-4, Rimanom 11-16, Skutky apoštolov 20-28

https://bibliazarok.sk
email: info@bibliazarok.sk

Zhrnutie 50. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
kapitoly: Efezanom 1-6, Filemonovi 1, Kolosanom 1-4, Rimanom 11-16, Skutky apoštolov 20-28

https://bibliazarok.sk
email: info@bibliazarok.sk

40 min