51 episodes

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.

Podcast Filosofie Centre Erasme

  • Society & Culture

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.

  Cornelis Verhoeven

  Cornelis Verhoeven

  “Er is een voortdurende dialectiek tussen de pure verwondering en de redenerende en systematiserende verwerking ervan. In deze dialectiek speelt het filosofisch denken zich af.”

  Op deze manier drukte de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven uit dat de verwondering over dát iets er is niet overschaduwd moet worden door de vraag naar wát en waarom iets is.

  Waarom noemde hij de waaromvraag “de duivelsvraag”?
  Op welke manier verzette hij zich tegen parmantig denken?
  Waarom kunnen we hem met recht een filosoof noemen, in plaats van een filosofoloog?

  Te gast is Wil Derkse
  De denker die centraal staat is Cornelis Verhoeven

  • 47 min
  Bruno Latour

  Bruno Latour

  “De ecologie noodzaakt ons tot een herbezinning op de wetenschap en politiek. We drukken dit uit met de term Parlement van de Dingen. Het legt rekenschap af van wat al onder ons bestaat: de hybriden die nu zo talrijk zijn geworden dat de zuiveringsautoriteiten – de wetenschap, de politiek – zich er geen raad mee weten.”

  Zo drukt de Franse filosoof Bruno Latour uit dat de scheiding tussen menselijke actoren en niet-menselijke actoren onnatuurlijk is en opgeheven moet worden.

  Waarom moet wetenschap niet alleen inzichten delen, maar ook vertellen hoe de inzichten zijn ontstaan?
  Hoe kijkt hij aan tegen een nieuwe relatie tussen mens en natuur?
  En op welke manier kunnen ook dingen een bijdrage leveren aan ethiek?

  Te gast is Peter Paul Verbeek
  De denker die centraal staat is Latour

  • 50 min
  Avicenna

  Avicenna

  "Dat wat in zichzelf noodzakelijk bestaat heeft geen oorzaak; terwijl dat wat in zichzelf mogelijk bestaat, wel een oorzaak heeft.”

  Vanuit deze redenering bouwde de islamitisch filosoof Ibn Sina of Avicenna de gehele kosmos op.

  Waarom is Avicenna zo’n waterscheiding in de islamitische filosofie?
  Hoe kwam hij als eerste met de termen existentie en essentie?
  En wat is er goddelijk aan de maan?

  Te gast is Cornelis van Lit
  De denker die centraal staat is Avicenna

  • 53 min
  Gottfried Wilhelm Leibniz

  Gottfried Wilhelm Leibniz

  "Elke eenvoudig substantie heeft relaties die alle andere substanties uitdrukken en daarom is elke eenvoudig substantie een levende, eeuwige spiegel van het universum.”

  Op deze manier drukte de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz uit dat het universum niet bestaat uit ontzielde materie en verder niets, maar organisch en bezield is.

  Hoe integreerde Leibniz wiskunde, natuurkunde, psychologie en metafysica in zijn denken?
  Welk verhaal plaatste hij tegenover het atomaire wereldbeeld van Descartes en Newton?
  En hoe toonden 200 jaar na zijn dood de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie zijn gelijk aan?

  Te gast is Paul Schenderling
  De denker die centraal staat is Leibniz

  • 57 min
  John Stuart Mill

  John Stuart Mill

  "De menselijke natuur is geen machine die men naar een model kan bouwen en precies dat werk kan laten doen waarvoor hij gemaakt is, maar een boom, die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien en zich moet kunnen uitbreiden, in overeenstemming met de innerlijke krachten die er een levend ding van maken."

  Op deze manier drukte de Engelse filosoof John Stuart Mill uit dat de mens de vrijheid moet hebben om zijn individualiteit te kunnen ontdekken.

  Wat houdt Mills beroemde schadebeginsel in?
  Hoe komt in zijn denken zowel de Verlichting als de Romantiek terug?
  Waarom was hij een warm pleitbezorger van gelijke rechten voor man en vrouw?

  Te gast is Daniël Boomsma
  De denker die centraal staat is Mill

  • 52 min
  Carl Gustav Jung

  Carl Gustav Jung

  “Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid, die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten.”

  Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste.

  Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste?
  Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes?
  En waarom kwam het op het concept ‘libido’ tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud?

  Te gast is Rico Sneller.
  De denker die centraal staat is Jung.

  • 53 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To