13 episodes

دیوان غزلیات حافظ

دیوان غزلیات حافظ maryam nozadi

  • Books

دیوان غزلیات حافظ

  غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...

  غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...

  ساقیا برخیز و درده جام را
  _
  خاک بر سر کن غم ایام را
  //
  ساغر می بر کفم نه تا ز بر
  _
  برکشم این دلق ازرق فام را//

  گر چه بدنامیست نزد عاقلان
  _
  ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را
  //
  باده درده چند از این باد غرور

  _خاک بر سر نفس نافرجام را
  //
  دود آه سینهٔ نالان من
  _
  سوخت این افسردگان خام را

  //محرم راز دل شیدای خود

  _کس نمی‌بینم ز خاص و عام را//

  با دلارامی مرا خاطر خوش است
  _
  کز دلم یک باره برد آرام را
  //
  ننگرد دیگر به سرو اندر چمن_

  هر که دید آن سرو سیم اندام را
  //
  صبر کن حافظ به سختی روز و شب_

  عاقبت روزی بیابی کام را

  • 1 min
  غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...

  غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...

  صوفی بیا که آینه صافیست جام را_

  تا بنگری صفای می لعل فام را
  //
  راز درون پرده ز رندان مست پرس_

  کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
  //
  عنقا شکار کس نشود دام بازچین_

  کان جا همیشه باد به دست است دام را
  //
  در بزم دور یک دو قدح درکش و برو_

  یعنی طمع مدار وصال دوام را

  //ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش_

  پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را

  //در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند

  _آدم بهشت روضه دارالسلام را//

  ما را بر آستان تو بس حق خدمت است_

  ای خواجه بازبین به ترحم غلام را//

  حافظ مرید جام می است ای صبا برو
  _
  وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

  • 1 min
  غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...

  غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...

  سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد_

  وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد//

  گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است_

  طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد//

  مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش_

  کو به تأیید نظر حل معما می‌کرد//

  دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست_

  و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد
  //
  گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم_

  گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد//

  بی دلی در همه احوال خدا با او بود_

  او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد//

  این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا

  _سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد//

  گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند_

  جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد//

  فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
  _
  دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد
  //
  گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست_

  گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد

  • 1 min
  غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...

  غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...

  به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
  _
  که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

  //ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم
  _
  مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

  //مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت
  _
  ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا//

  دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
  _
  تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا
  //
  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی_

  به پیام آشنایان بنوازد آشنا را//

  چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی
  _
  دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

  //به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز

  _که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

  • 1 min
  غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...

  غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...

  دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را

  _دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

  //کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
  _
  باشد که بازبینم دیدار آشنا را
  //
  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
  _
  نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

  //در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل_

  هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
  //
  ای صاحب کرامت شکرانه سلامت
  _
  روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را//

  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است_

  با دوستان مروت با دشمنان مدارا

  //در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
  _
  گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
  //
  آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
  _
  اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
  //
  هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی_

  کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را//

  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
  _
  دلبر که در کف او موم است سنگ خارا//

  آیینه سکندر جام می است بنگر
  _
  تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

  //خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

  _ساقی بده بشارت رندان پارسا را//

  حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود_

  ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

  • 1 min
  غزل ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

  غزل ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

  _که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را//

  شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
  _
  تفقدی نکند طوطی شکرخا را
  //غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل_

  که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
  //
  به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر_

  به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
  //
  ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست
  _
  سهی قدان سیه چشم ماه سیما را
  //
  چو با حبیب نشینی و باده پیمایی
  _
  به یاد دار محبان بادپیما را
  //
  جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب_

  که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را

  //در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ
  _
  سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

  • 1 min