18 min

การให้ของขวัญ เรื่องน้อยนิด แต่มหาศาลของความรัก | EP37 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

เจอกระทู้ในเว็บไซต์หนึ่งที่เจ้าของเรื่องขึ้นกับอีกฝ่ายว่า ไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่อง “ของขวัญ” ในหน้าเทศกาลต่างๆ และอย่าคาดหวังเรื่องการให้จากเขา
เรื่องเด็ดขนาดนี้ มีหรือที่หมอปีย์และออมจะอยู่เฉย ขอเผยสิ่งละอันพันละน้อยอย่าง “การให้ของขวัญ” มันจำเป็นแค่ไหนกับความรัก เพราะรักคือการให้ก็จริง แต่จะให้แค่ไหน และให้อย่างไร ใจถึงจะเป็นสุข นี่สิน่าคิดกว่า
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เจอกระทู้ในเว็บไซต์หนึ่งที่เจ้าของเรื่องขึ้นกับอีกฝ่ายว่า ไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่อง “ของขวัญ” ในหน้าเทศกาลต่างๆ และอย่าคาดหวังเรื่องการให้จากเขา
เรื่องเด็ดขนาดนี้ มีหรือที่หมอปีย์และออมจะอยู่เฉย ขอเผยสิ่งละอันพันละน้อยอย่าง “การให้ของขวัญ” มันจำเป็นแค่ไหนกับความรัก เพราะรักคือการให้ก็จริง แต่จะให้แค่ไหน และให้อย่างไร ใจถึงจะเป็นสุข นี่สิน่าคิดกว่า
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

18 min